Zor Durum Hallerinde Mükelleflere Sağlanan Kolaylıklar

0
179
ZOR DURUM HALLERİNDE MÜKELLEFLERE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR

Zor durum hallerinde mükelleflere sağlanan kolaylıklar başlıklı bu yazımızda mükelleflere tanınan bir takım kolaylıklardan bahsedeceğiz. Bu yazımız aynı zamanda maliyeye borcum var ne yapmalıyım? Zor durumda borç silinir mi? Yükümlülüklerimi yerine getiremedim ne yapmayalıyım sorularının da cevaplarını içermektedir. Öyleyse zor durum hallerinde mükelleflere sağlanan kolaylıklar nedir başlayalım.

Beyan, ödeme vb. vergisel yükümlülüklerin yerine getirilme zamanı ve vadesi vergi kanunlarımızla belirlenmiştir. Ancak bazı durumlarda kanunlarımız bir takım vergi ödevlerinin beyan ve ödeme sürelerini değiştirme zemini hazırlamıştır. Bu durumun asıl sebebi gerek vergi usul kanunu gerekse Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun temelini oluşturan, mükelleften olan alacağın tahsili halinde eğer mükellef telafisi zor duruma düşecekse mükellefe bir takım kolaylıklar sağlamayı amaçlamaktadır. Zor durum hallerinde mükelleflere sağlanan kolaylıklar ile kanun koyucu verginin kaynağı olan mükellefi korumayı amaçlamaktadır.

Tecil nedir? Tecil borçları nasıl tecil edilir? Başlıklı yazımızda mükelleflere zor durumda olan mükelleflere borçlarını taksitlendirebileceğinden bahsetmiştik. 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanunun 48. maddesine göre mükellefler zor durumda bulunmaları halinde ilgili vergi dairelerine başvurarak borçlarını taksitlendirebilecektir. Tecil kurumunun borçların ödenmesine dair bir kolaylık sağladığına dikkat etmek gerekir. Borçların taksitlendirilmesi konusu hakkında detaylı bilgi için Tecil nedir? Vergi borçları nasıl tecil edilir? Başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Mükellefler ödeme dışındaki yükümlülükleri için tecil kurumdan faydalanamaz. Mükelleflerin zor durum halinde ödeme dışında yükümlülüklerini için vergi usul kanununda düzenlenen mühlet verme kurumuna başvurmaları gerekmektedir.  Peki, mühlet verme kurumu nedir? Zor durum halinde bir takım yükümlülüklerimizi yerine getiremediğimizde mühlet verme kurumu imdadımıza yetişmektedir.

Vergi Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesinde Zor Durum Hali

VUK 17.maddesinde bu konu şöyle yer almaktadır “zor durumda bulunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müteallik ödevleri süresi içinde yerine getirilmeyecek olanlara kanuni sürenin bir katını, kanuni sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığınca münasip bir mühlet verilir.” denilmiştir. Buna göre uzatılacak sürelerin kanuni süreler olduğuna değinilmiş idari süreler kapsam dışı bırakılmıştır. Yine aynı maddenin son fıkrasında “Hazine ve Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini tamamen veya kısmen mahalline devredebileceği gibi bölgeler, iller, ilçeler veya sektörler ile iş kolları ya da mükellef grupları itibariyle yazılı başvuru şartı aramaksızın kullanabilir.”  denilerek mükellefin zor durumda olması sebebiyle mühlet verme yetkisini uygulamada idarenin takdirine bırakmıştır.

Mühlet Talebinde Bulunma İçin Yapılması Gerekenler

Mühletin verilebilmesi için;

  1. Mühlet isteyen sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.
  2. İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam bakımından kabule layık görülmelidir.
  3. Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.
  4. Görüldüğü üzere gerek Vergi Usul Kanunu gerekse Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanun mükelleflere zor durum hallerinde bir takım kolaylıklar sağlamaktadır. Zor Durum halleri mevzuatımızda iki durumda düzenlenmiştir. Birincisi Vergi Usul Kanunu 17.maddesi “Mühlet Verme” başlığında ikincisi Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 48. Maddesi “Tecil” başlığı altında düzenlenmiştir. VUK’taki zor durum vergi ödevlerinin yerine getirilmesinde, AATUHK’nundaki zor durumsa vergi borcunun ödenmesi safhasında mükelleflere birtakım kolaylıklar sağlamaktadır. İki kurum için de mükelleflerin borçlu bulundukları vergi dairelerine başvurmaları ve durumlarını belirtmeleri gerekmektedir. Siz de Zor durum hallerinde mükelleflere sağlanan kolaylıklar ile ilgili soru sormak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here