Yıllık Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı

0
166
Silah Ruhsat Harcı Nedir?

2018 yılında ticari, zirai, ya da mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde gelir vergisine tabi olan vatandaşlarımız için yıllık gelir vergisi beyan dönemi başlamıştır. Yıllık Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı başlıklı yazımıza 2019 Mart Ayında beyan edilmesi gereken gelir türlerini sıralayarak başlayalım.

  • Kira gelirleri beyanı,
  • Menkul sermaye iradı elde edenlerin beyanı,
  • Ücret geliri elde edenlerin beyanı,
  • Ticari kazanç elde edenlerin beyanı,
  • Zirai kazanç elde edenlerin beyanı,
  • Serbest meslek kazancı elde eden vatandaşlarımız beyanını 25 Mart 2019 tarihine kadar gelir yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine bildirmeleri gerekmektedir.

Borcun ödenmesi için tarh edilmesi tarh için ise beyan edilmesi gerekir. Öyleyse “Yıllık Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı” yazımıza şimdi de beyannamelerin nasıl verileceği ile devam edelim.

Beyanname Nasıl Verilir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ve diğer elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında doğrudan mükellefler tarafından gönderilmesine izin verebileceği veya zorunluluk getirebileceği gibi, bunların yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye de yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye istinaden yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

  • 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre, aktif büyüklükleri ve net satış hasılatları belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükelleflerin, tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannamelerini elektronik ortamda kendileri veya meslek mensupları aracılığı ile gönderebilecekleri,
  • Aktif büyüklükleri veya net satış hasılatları nedeniyle, beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorunluluğu bulunan mükelleflerin de tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannamelerini yetki almış meslek mensupları vasıtasıyla gönderebilecekleri yönünde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2018 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 25 Mart 2019 Pazartesi gün sonuna kadar elektronik ortamda göndereceklerdir.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Başkanlığımız internet sayfası  üzerinden ulaşılabilir.

Kira beyannamesinin nasıl verileceğine dair detaylı bilgiler ise 2019 Kira Gelir Beyannamesi Nasıl Verilir? başlıklı yazımızda  mevcuttur. İlgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Tahakkuk Eden Vergi borcu Ne zaman ve Nasıl Ödenecektir?

Yıllık Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı başlıklı yazımıza şimdi tahakkuk eden borçların ödenmesi ile devam edelim.

2018 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

  • Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2019 tarihine kadar,
  • İkinci taksitin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar, ödenmesi gerekmektedir.

Vergi ödemesinden bahsetmişken vergi dairesine gitmeden de “ Vergi Borcu Nasıl Ödenir?” başlıklı yazımız ile alternatif vergi borcu ödeme kanallarına ulaşabilirsiniz.

2019 Gelir Vergisi Beyannamesi için Rehber ve Broşürler

Mükelleflerimizin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini verirken başkanlığımız tarafından Rehber ve Broşürler hazırlanmıştır. İlgili broşürlere buradan ulaşabilirsiniz.

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname ekine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

“Yıllık Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı” başlıklı yazımıza son verirken görüş, soru ve önerileriniz için bizlerle iletişime geçebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here