Yılda Kaç Araba Satarsam Vergi Mükellefi Olurum ? Üzerime Kaç Araba Alabilirim ?

0
146
Yılda Kaç Araba Satarsam Vergi Mükellefi Olurum ? Üzerime Kaç Araba Alabilirim ?

Pratik Vergi olarak vatandaşlarımızı vergi konularında elimizden geldiğince aydınlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz 2. el araç alım-satım işi ile uğraşan vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. Bu işle iştigal edenlerin en sık sorduğu soru yılda kaç araba satarsam vergi mükellefi olurum ? sorusudur. Birçok vatandaşımız ya ek gelir olsun diye ya da hususen 2. el araç alım satımı yapmaktadır. Bunun sonucunda vergi dairesi yaptığı sorgulamalarla 1 takvim yılında, yakın tarihlerde araç alıp satanları belirleyip adreslerine yoklama çıkarmaktadır. Yoklama sonucuna göre vergi dairesi, 2. el araç alıp satan vatandaşlarımızı re’sen vergi mükellefi yapabilmektedir.  Yılda Kaç Araba Satarsam Vergi Mükellefi Olurum ? Üzerime Kaç Araba Alabilirim? başlıklı yazımızda bu konuya değindik.

Yazımıza önemli bir hususa açıklık getirerek devam edelim. Vergi dairesi yılda 3 araç veya 5 araç alım-satımından sonra vergi mükellefiyeti tesis eder gibi standart bir görüş ya da mevzuatta bir hüküm yoktur. Aslolan araçların alımdan sonra ne kadar sürede satıldığı ve bu faaliyetin devamlı olarak yapılmasıdır. Örneğin yılda 3 aracı aldıktan kısa bir süre sonra satan bir vatandaş için mükellefiyet şartları olgunlaşmış demektir.

Zira bu konuyla ilgili vergi yargısının düşüncesi şu şekildedir:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37.maddesinin 1.fıkrasında; her türlü ticari ve sınai faaliyetten elde edilen kazanç ticari kazanç olarak tanımlanmıştır.
Maddi ve şekli anlamda bir ticari organizasyonun belirgin olmadığı durumlarda kazanç doğuran işlemin çokluğu faaliyetin süreklilik unsurunu belirleyen ölçüdür. Bir faaliyetin devamlı yapılması halinde, işlemlerin kazanç sağlamak amacıyla yapılmadığını kanıtlama yükü davacıya yani mükellefe aittir.”

Gelir Vergisi Kanununda bir kazancın ticari kazanç olarak nitelendirilebilmesi, bir faaliyetten kazanç sağlanması ve faaliyetin devamlılığı koşullarına bağlanmıştır. Maddi ve şekli anlamda bir ticari organizasyonun belirgin olmadığı durumlarda kazanç doğuran işlemin çokluğu devamlılık unsurunu belirleyen en nesnel ölçü olup, bir işlemin devamlılığı, işlemin aynı vergilendirme döneminde yinelenmesi ya da önceki vergilendirme döneminde de yapılmış olmasına göre belirlenebilir. Devamlılık unsurunun gerçekleşmesi halinde, bu işlemlerin kazanç sağlamak amacıyla yapılmadığını kanıtlama yükü vergi mükelleflerine düşer. Bu nedenle aracın alındıktan sonra kısa bir süre içerisinde satılması ve bunun devamlılık göstermesi mükellefiyet tesisi için yeterlidir. Burada 3 ya da 5 sınırı yoktur.

Geriye dönük mükellefiyet tesisi durumunda ceza kesilir mi?

Vergi Usul Kanunu’nun 353.maddesinde; takvim yılının kapanmasından sonra ve zamanaşımı süresi içinde vergi incelemesiyle iddia edilen ve vergi kaybı doğuran olaylardan yola çıkılarak, geçmiş yıllara ait beyannamelerin elektronik ortamda ve yasal süresi içinde verilmediği yaklaşımıyla özel usulsüzlük cezası kesilmesini öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

Bu nedenlerle ilgili kişi kendisine tebliğ edilen ihbarname ile vergi mükellefi olduğunu öğrendiğinden; yapılan bu geriye dönük mükellefiyet tesisi neticesinde elektronik ortamda ve kanuni süresi içinde beyanname vermediği gerekçesiyle; geçmiş yıllara ait kanuni süresi içinde verilmesi imkânsız olan beyannamelerle ilgili tüm cezaların cari yıl içerisinde bir anda kesilmesi kanunun konuluş maksadıyla çelişmektedir. Zira ;henüz mükellef olunmayan dönemlerde elektronik ortamda ve yasal süresinde beyanname verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu bilgiyi de aktardıktan sonra Yılda Kaç Araba Satarsam Vergi Mükellefi Olurum ? Üzerime Kaç Araba Alabilirim ? yazımızı burada sonlandırıyoruz. Bizler Pratik Vergi Ailesi olarak vatandaşlarımızı vergisel konularda -nacizane- bilgilendirmeye ve aydınlatmaya yeni yazılarımızla devam edeceğiz. Sizlerin de bu konularda soru, görüş ya da önerileri olursa bizimle iletişime geçebileceğini hatırlatırız. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederek yeni gelişmelerden ve yazılarımızdan haberdar olabilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail AKIN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here