Yeniden Değerleme Oranı 2019

0
261
Veraset ve İntikal Vergisi

Farklı vergi konularında yaşanan gelişmelerden vatandaşlarımızı ve meslek mensubu dostlarımızı bilgilendirmeye “Yeniden Değerleme Oranı 2019” başlıklı yazımızla devam ediyoruz. Birçok kanunda, tarife, oran, miktar veya tutarların endekslenmesinde yeniden değerleme oranı kullanılmaktadır. Bu oran pek çok vergi, bazen istisna, harç, ceza, görevli mahkeme belirlenmesinde ölçüt vb. konu için 2019’da yapılacak artış oranını ifade etmektedir. Bu nedenle yeniden değerleme oranı işlerinde bu oranı kullananlar için önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı her dönem düzenli olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranını, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olarak belirlemektedir. Bakanlık bu oranı Resmî Gazete ile ilan ettirmektedir. Ayrıca yıllık olarak belirlenen oranın aynı zamanda geçici vergi dönemi için de uygulanacağı yayımladığı tebliğlerle belirtebilmektedir.

Yeniden Değerleme Oranı 2019 Yılı için Kaç Olarak İlan Edildi?

Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 olarak tespit edilmişti. Bu defa ek olarak 1. geçici vergi dönemi için belirlenen oran duyuruldu.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre geçici vergi hesaplamasında bu oran dikkate alınacaktır.

Yeniden Değerleme Oranının Mevzuattaki Yeri

Yeniden Değerleme Oranı 2019 başlıklı yazımıza Yeniden Değerleme Oranı kavramını mevzuattaki yerini inceleyerek devam edelim. Yeniden Değerleme Oranı mevzuatta nasıl yer almıştır ? Vergi Usul Kanunu ile başlayalım.

Vergi Usul Kanununda Yeniden Değerleme Oranı

Yeniden değerleme oranı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. Maddesinin B bendinde mevzuatımızda yer bulmuştur. “Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranı” başlığıyla karşımıza çıkan bu maddede;

“B) Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilân edilir.” denilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanununda Yeniden Değerleme Oranı

Yeniden değerleme oranı Kurumlar Vergisi Kanununda 32/A 2 numaralı bendinde “(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder.(6745 sayılı kanunun 66. maddesiyle eklenen cümle; Yürürlük: 07.09.2016) Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.” denilerek yer almıştır. Buna göre yeniden değerleme oranı yatırıma katkı tutarının hesaplanmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Bu ve diğer birçok kanunumuza sirayet eden yeniden değerleme oranı mesken kira gelirlerine uygulanan istisna tutarından işverenlerce işçilere verilen yemek bedeline;  MTV’den pasaport, yargı, ehliyet harcına; tüketiciye verilecek yazar kasa fişinden belge düzenleme sınırına; Yeminli Mali Müşavir Yıllık KDV iadelerinde geçerli asgari iade tutarının belirlenmesinden Kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannameleri ile muhtasar ve KDV beyannamelerinin SMMM’lere imzalattırılmasına ilişkin hadlere kadar etki etmektedir. Bu yönüyle bakıldığında yeniden değerleme oranı ve oranda yapılan değişiklikler önem arz etmektedir.

Yeniden Değerleme Oranı 2019 başlıklı yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.  Yazılarımız hakkında görüş, soru ya da önerileriniz olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yapılan değişlik ve yeniliklerden haberdar olmak için bizleri Twitter, Facebook ve Linkedin hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here