Yeni BSMV Düzenlemesi

0
82
Yeni BSMV Düzenlemesi

Ülkemizin son dönemlerde yaşadığı ekonomik sıkıntıların akabinde hükümetimiz bir dizi reformlar ve teşvik paketleri açıklamıştır. Bunların kimi kısa vadede kimi de uzun vadede etkisini gösterecek reform ve teşviklerdir. Geçtiğimiz günlerde ise üreticiyi ve ihracatçıları destekleyecek bir adım atıldı. Yeni BSMV Düzenlemesi başlıklı bu yazımızda bu düzenlemeden bahsedeceğiz.

17 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’ye 16/06/2019 tarihli ve 2019/1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiştir.

Yapılan Düzenlemede Eklenen Maddeler
 • 4. Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
 • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

Bu itibarla, söz konusu işletmelere ve ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergisi oranı sıfır olarak tespit edilmiştir.

Yeni BSMV Düzenlemesi başlıklı yazımıza 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesini göz atarak devam edelim.

Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetinin ekli Karar’da belirtildiği şekilde tespiti;

Maliye Bakanlığı’nın 28/08/1998 tarihli ve 31129 sayılı yazısı üzerine, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun değişik 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/08/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Buna göre “Madde 1 – Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

 • Bankalararası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden % 1,
 • Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden % 1,
 • (2009/15398 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 01.10.2009) Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1,
 • (2009/15398 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 01.10.2009)Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden % 1,
 • (1106 (Yürürlük; 15.05.2019) ve 1149 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları (Yürürlük; 18.06.2019) ile değişen fıkra) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1,
Ayrıca aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;
 1. Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları,
 2. Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
 3. Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,
 4. Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
 5. İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,
 • (2010/1182 sayılı B.K.K ile eklenen Yürürlük:29.12.2010 ve 2011/1854 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 29.06.2011) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden 1,
 • (2010/1182 sayılı B.K.K ile eklenen Yürürlük:29.12.2010 ve 2011/1854 sayılı B.K.K. ile değişen fıkra Yürürlük; 29.06.2011) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1,
 • Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden % 5 olarak uygulanır. denilerek Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi nispetleri belirlenmiştir.

Böylece Yeni BSMV Düzenlemesi başlıklı yazımızı burada sonlandırıyoruz. Yapılan düzenlemelerin ihracatçı ve sanayici vatandaşlarımıza hayırlı olmasının temenni ederiz. Bizler Pratik Vergi Ailesi olarak vatandaşlarımızı vergi dünyasındaki gelişme ve yeniliklerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Sizlerin de soru, görüş ve önerileri olursa bizimle irtibata geçebileceğini hatırlatırız. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail Akın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here