Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar Harca Tabi Midir?

0
74

Pratik Vergi Ailesi olarak değişik konularda yazmaya ve soru işaretlerini gidermeye Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar Harca Tabi Midir? başlıklı yazımızla devam ediyoruz. Devletimiz bazı sektörlerde veya bölgelerde yatırımı teşvik etmek için birtakım kolaylıklar sunmaktadır. Bu teşvikler kimi zaman bürokraside çok fazla evrak gerektirir. Hazırlanan evrakların harca tabi olup olmadığı konusu vatandaşlarımızda soru işaretlerine neden olunca bu yazıyı kaleme almak istedik. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar Harca Tabi Midir? Başlıklı yazımızla bu soruya cevap vereceğiz.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar Harca Tabi Midir?

492 sayılı Harçlar Kanununun 123. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında;

  • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlar,
  • Münhasıran yatırım döneminde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlar,
  • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlar,
  • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar,

ile ilgili işlemler harçlardan istisnadır.

Üretim Tesislerinde Durum Nasıldır?

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4. maddesinin birinci fıkrasında; “Kısa dönemde gerekli arz kapasitesinin yeterli bir yedekle oluşturulması amacıyla, 31/12/2015 tarihine kadar ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, aşağıdaki teşvikler sağlanır. Bu sürenin beş yıla kadar uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

a) Üretim tesislerinin, işletmeye giriş tarihlerinden itibaren beş yıl süreyle iletim sistemi sistem kullanım bedellerinden yüzde elli indirim yapılır.

b) Üretim tesislerinin yatırım döneminde, üretim tesisleriyle ilgili yapılan işlemler harçtan ve düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.” hükümleri yer almaktadır.

14.12.2015 tarihli ve 2015/8317 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ilk defa işletmeye girecek üretim lisansı sahibi tüzel kişilere teşvik sağlanmasına ilişkin süre 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu itibarla, 6446 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca, 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesislerinin yatırım döneminde ve sadece üretim tesisleriyle ilgili olarak lisans belgesi sahibi firmalarla diğer firmalar arasında düzenlenen kağıtlara ve yapılan işlemlere, yatırım döneminde üretim tesisleriyle ilgili olduklarının tevsiki kaydıyla damga vergisi ve harç istisnası uygulanmaktadır.

Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra yazımızı burada sonlandırıyoruz. Bizler Pratik Vergi olarak vatandaşlarımızın vergi konularındakisoru işaretlerini gidermeye önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızda vergi bilincinin artmasını ve vergiye gönüllü katılımın sağlamak için de yazılarımızı sürdüreceğiz. Sizlerin de yazılarımız hakkında görüş, soru ya da önerileri için bizlerle iletişime geçebileceğini hatırlatırız. Vergi konularında yapılan değişiklik ve yeniliklerden haberdar olmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail Akın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here