Vergi Yargısı Harçları Nedir?

0
56
Vergi Yargısı Harçları Nedir?

Pratik Vergi olarak farklı konularda yazmaya devam ediyoruz. Bugün vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda ödenen harçları “Vergi Yargısı Harçları Nedir?” başlığıyla irdeledik. Peki neymiş vergi yargı harçları diyerek yazımıza başlayalım.

Vergi Yargı Harçları Nelerdir?

Vergi yargı harçları vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda ödenen harçlardır. Vergisel konularla ilgili idareyle yaşadığımız ihtilaflarda çözüm yeri olarak bazen itirazen şikayetle idareye çoğunlukla vergi yargı yerlerine başvururuz. Başvuru esnasında peşin olarak ya da nispi ve maktu esasa göre tarafımıza yargı harcı tahakkuk eder.

2019 yılı vergi yargısı harçları ne kadar ?

Başvurma harçları ve maktu harçlar: Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma harcı 44,40 TL, Danıştay’a başvurma harcı 92.50 TL’dir.

Nispi harçlar:  Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında binde 4,55 Danıştay kararlarında binde 9,10’dur.

Suret harçları: Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil) 1,70 TL alınır.

Vergi yargısı harçları ne zaman ödenir?

Vergi yargısı harçlarından “Başvurma harcı” dava dilekçesi verilmesi sırasında makbuz karşılığında peşin olarak ödenir. Nispi ve maktu harçlar, ihbarname esasına göre, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine ödenir.

Vergi Yargısı Harçları nasıl iade edilir?

Vergi Mahkemelerince verilen nihai kararlar üzerinden alınan nispi ve maktu harçlar (Başvurma harcı hariç) Bölge İdare Mahkemelerince veya Danıştayca mükellef lehine karar verilmesi halinde mükellefçe kazanılan miktar üzerinden, kesin kararın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde geri verilir veya istek üzerine vergi borcuna mahsup edilir.

Böylece “Vergi Yargısı Harçları Nedir?” başlıklı yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerinde bu ve başka vergi konularında soru, görüş ya da önerileri olursa bizimle irtibata geçebileceğini hatırlatırız. Ayrıca bu ve benzeri diğer konular hakkında bilgi sahibi olmak ve yeni gelişmelerden haberdar olmak isterseniz Pratik Vergi sitemizi, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımızla

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here