Vergi İndiriminin İhlal Edilmesi

0
213
Vergi İndiriminin İhlal Edilmesi

Pratik Vergi kurulduğu günden bu yana vergi dünyasında tüm önemli gelişmeleri sizlere aktarma çabası içindedir. Yine vatandaşlarımıza fayda sağlayacak tüm bilgilerden onları haberdar etmeyi şiar edinmiştir. Bu gün de vergi indiriminin ihlal edilmemesi için önemli bir bilgiyi siz değerli okurlarımıza sunmak adına bu yazıyı kaleme alıyoruz.  O halde vergi indiriminin ihlal edilmesi başlıklı yazımıza başlayalım.

15 şubat 2019 tarihli resmi gazetede yayımlanan 307 no’lu tebliğle 301 no’lu tebliğde değişiklik yapıldı. Buna göre Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’nin “4.1. İlgili dönem beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması.” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.Eklenen fıkra vergi indiriminin ihlal edilmesi ile ilgili değişiklik getirmiştir. Bu değişikliğe haber siteleri mükelleflere vergi indiriminde ek kolaylık olarak yer verdi. şimdi vergi indirimi için eksik ödemeleri olanlara kolaylık sağlamak amacıyla eklenen fıkraya bakalım:

193 sayılı Kanunun 7162 sayılı Kanunla değişik mükerrer 121. maddesine göre, 2018 yılına ilişkin olup 2019 yılında ve sonraki dönemlere ilişkin verilecek gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağının tespitinde her bir beyanname itibarıyla 250 TL’ye kadar yapılan eksik ödemeler, söz konusu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlali anlamına gelmeyecektir.

Diğer taraftan, ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartı ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

Bir örnekle vergi indiriminin ihlal edilmesi başlıklı konumuzu pekiştirecek olursak;

Yasin Bey 3065 sayılı KDV kanununun 11/1-c maddesine göre ihraç kayıtlı mal satmaktadır. Hesaplanan KDV’si tecil edilmiştir. Belirlenen sürede ihracatçı Volkan Bey tarafından ihracın yapılamaması durumunda terkin edilemeyen KDV’yi 15 gün içinde ödendiğini düşünelim.Bu durumda Yasin Bey’in indirimden faydalanma hakkı devam edecektir. KDV iadesinde tecil-terkin uygulamalarına dair tüm bilgileri ve pratik yollarlı sitemizde yayımlanan “KDV iadesinde tecil-terkin uygulamaları” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz. İlgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Yazımıza bir başka örnekle devam edelim.

TAK A.Ş., 2018 hesap dönemine ilişkin olarak 25/04/2019 tarihinde vermiş olduğu kurumlar vergisi beyannamesi vermiştir. Beyanname üzerinden tahakkuk eden kurumlar vergisini vadesinde ödemiştir.

AK A.Ş., 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde vermiştir. Yine  2017 yılı Mayıs ayına ilişkin muhtasar beyanname üzerine tahakkuk eden 33,90 TL’lik vergi hariç, tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiştir.

Buna göre, Mayıs 2017 dönemine ait muhtasar beyannameye ilişkin tahakkuk eden 33,90 TL’lik verginin süresinde ödenmediğini düşünelim. Bu durum TAK A.Ş.’nin vergi indiriminden yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir. Tabii ki, diğer şartların da sağlanmış olması gerekmektedir.

Ülkemiz ekonomisinin önemli bir dar boğazdan geçtiği bu günlerde hiç şüphesiz tasarruflar ve indirimler bütçemizde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle vergi indirimi konusu özellikle yüksek tutarda vergi ödeyen vatandaşlarımız için önem arz etmektedir. Bu yazı hiç kuşkusuz birçok vatandaşımızın bilmesi gereken bir yazıdır. Vergi indiriminin ihlal edilmesi konusuyla ilgili basında yer alan bir habere bakmak isterseniz burayı tıklayabilirsiniz. Sizlerin de bu konu hakkında veya başka vergi konuları hakkında soru, görüş veya önerileri olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here