Vergi Borcu Tecil Faizi Oranı 2019

0
102
Vergi Borcu Tecil Faizi Oranı 2019

Pratik Vergi olarak vatandaşlarımızı vergi konularında aydınlatmaya devam ediyoruz. Bugünkü yazımızın konusu vergi borcu olanları yakından ilgilendirmektedir. Vergi borcu olan vatandaşlarımız borçlarını tecil-taksitlendirme yapmak isterlerse tutara uygulanacak tecil faiz oranı kaç olduğunu bu yazımızda öğrenebilirsiniz. Vergi Borcu Tecil Faiz Oranı 2019 başlıklı yazımıza geçmeden önce sitemizde yayımlanan Tecil nedir? Vergi Borçları Nasıl Tecil Edilir? Başlıklı yazımızı okuyarak tecil ve tecil yapma hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi sözü uzatmadan yazımızı detaylandıralım.

Tecil Nedir?

Tecili kısaca tanımlarsak; Tecil 6183 sayılı AATUHK’nun 48. maddesine dayanılarak yapılan bir idari işlemdir. Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak yapılan işleme tecil denir.

Peki yukarıda da belirtildiği gibi alınan faizin oranı nedir?

Tecil faiz oranı 2019

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %12 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden (06/09/2018) itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %22 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%12) uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar eski tecil faizi oranı (%12), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %22 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir.

Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanmaktadır.

Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra Vergi Borcu Tecil Faizi Oranı 2019 başlıklı yazımızı burada sonlandırıyoruz. Bizler vergi konularında vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yeni yazılarımızla devam edeceğiz. Sizlerin de vergi konularında ve yazılarımız hakkında soru, görüş ve önerileri olursa bizimle iletişime geçebileceğini hatırlatırız. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve destekleyebilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail Akın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here