Veraset ve İntikal Vergisi Nedir? Düşürülecek Borçlar ve Masraflar Nelerdir?

0
133
Veraset ve İntikal Vergisi Nedir? Düşürülecek Borçlar ve Masraflar Nelerdir?

Pratik Vergi ailesi olarak farklı konularda yazıları kaleme almaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Veraset ve İntikal Vergisi Nedir? Düşürülecek Borçlar ve Masraflar Nelerdir? diyerek kaleme aldığımı düşürülecek borçlar ve masrafları irdeleyeceğiz. Dilerseniz veraset ve intikal vergisi ile ilgili sitemizde daha önce yayınlanan “veraset ve intikal vergisi” başlıklı yazımızı okuyarak daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir?

Veraset ve İntikal Vergisi, ölüm durumunda karşımıza çıktığı gibi ölüm dışı durumlarda da karşımıza çıkmaktadır. Ölüm halinde bütün hak ve alacakların mirasçılara geçmesi bu verginin konusudur. Yine karşılıksız devir halinde de söz konusu verginin ödenmesi gerekmektedir.

Veraset ve intikal vergisinin matrahının tespitinde aşağıda yazılı borç ve masrafların indirilmesi mümkündür.

  • Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde, murisin geçerli belgelere dayanan borçları ile vergi borçları,
  • Diğer suretle iktisaplarda (ivazsız intikallerde) malın aynına (kendisine) ait borçlarla vergi borçları (Hibe edilen mala isabet eden borçları hibe eden üstlenmiş ise bu borçlar indirilmez),
  • Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara isabet eden borçlar ile yabancı memleketlerde bu mallar dolayısıyla ödenen veraset ve intikal vergileri (Ancak, söz konusu borçlar ve vergiler beyan edilen malların değerini geçemez),
  • Cenazenin donanımı ve gömülmesi için yapılan giderler.

Bu borç ve masrafların matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, mükelleflerin bunları beyannamenin ilgili bölümünde göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca bunlara ilişkin geçerli belgeleri beyannameye eklemeleri zorunludur.

İstanbul Vatan Caddesinde yer alan Yeditepe Vergi Dairesi bu işlemlerin yapıldığı vergi dairesidir. İstanbul’da iş yoğunluğunun fazla olması sebebiyle bazı vergi daireleri ihtisaslaştırılmış sadece belli işlemlere yönlendirilmiştir. Yeditepe Vergi Dairesi, Haliç İhtisas Vergi Dairesi bu tür özel ihtisas alanı olan vergi dairelerindedir.

Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra yazımızı burada sonlandırıyoruz. Bizler Pratik Vergi olarak vatandaşlarımızda vergi bilincinin artmasını ve vergiye gönüllü uyumunu sağlamak için yazılarımıza devam edeceğiz. Sizlerin de yazılarımız hakkında görüş, soru ya da önerileri için bizlerle iletişime geçebileceğini hatırlatırız. Ayrıca bu ve benzeri bilgilere ve vergi konularında yapılan değişiklik ve yeniliklerden haberdar olmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail Akın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here