Ticari plaka satışlarında vergileme nasıldır?

0
325

Son zamanlarda taksi plaka sahiplerinin meşgul eden konulardan biri UBER-Taksi tartışmasıydı. Bir diğer konu ise taksi plakalarının devrinin vergilendirilmesi hususuydu. Ticari plaka satışları için öncelikle söylememiz gereken bu satışların vergiye tabii olduğudur. Ticari plaka satışlarında vergilendirme nasıldır? Buyurun beraber öğrenelim.

Daha önceki uygulamada taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait plakaların elden çıkarılmasında GVK’daki değer artış kazancına istinaden çok ciddi vergiler ve cezalar alınmaktaydı. Örneğin Ahmet Bey’in 10 Yıl önce 500.000 TL’ye aldığı plakayı bugün 1.500.000 TL’ye sattığında aradaki fark değer artış kazancı olarak görülüp bu fark kadar vergi alınmakta ve bu kazancı beyan etmeyenler için beyanname vermemekten cezai işlem uygulanmaktaydı. Bu durum ciddi sorunlara ve mağduriyetlere sebep olunca odalar ve STK’lar harekete geçti.

Maliye bürokratlarıyla görüşen STK ve oda temsilcilerinin girişimleriyle 29/03/2018 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7104 sayılı KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06/04/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kanun metninde 02/07/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin “I. Değer veya Ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasına son paragraftan önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

“Taksi, Dolmuş, Minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz)”

Yani bu değişiklikle Ticari Taksi, Dolmuş, Minibüs ve Umum servislere ait plakaların elden çıkarılmasında vergilendirme alım satıma konu olan bedelin binde 30 (%3)’unun alıcı tarafından ödenmesiyle yapılacağı belirlenmiştir. Örneğin Ahmet Bey’den 1.500.000 TL’ye ticari taksi plakası satın alan Yasin Bey noterde 45.000 TL harç ödediği takdirde vergilendirme yapılmış sayılacaktır.

Peki söz konusu verginin ödemesi nasıl olacak?

Yapılan değişiklik verginin nasıl ödeneceği kısmına da açıklık getirmiştir. Buna göre satış için notere giden alıcı ve satıcı  %3’lük bir harçla karşılaşacaktır. Düzenleme Kaynaktan kesilme yöntemine geçişi sağlamıştır. Alıcının bu miktarı ödemesi şartıyla satış gerçekleşebilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here