Tekdüzen Hesap Planı Nedir? Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik

0
108
Tekdüzen Hesap Planı Nedir? Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik

Geçtiğimiz günlerde Resmî Gazete’de yayımlanan bir yönetmelikle muhasebe ve finansal raporlama sistemimizde yeni bir uygulama hayata geçti. Bizler de Pratik Vergi Ailesi olarak meslek mensubu dostlarımızı ve vatandaşlarımızı bu yönetmelikle ilgili bilgilendirmek istedik. O halde sözü uzatmadan Tekdüzen Hesap Planı Nedir? Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik başlıklı yazımızı detaylandıralım.

Öncelikle bu yönetmeliğin amacına değinecek olursak bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak muhasebe ve finansal raporlama sisteminde üretilen, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesini, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için ihtiyaç duyulan finansal bilgilere ve diğer istatistikî bilgilere doğrudan ulaşılmasını, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesini sağlamaktır.

BU YÖNETMELİK HANGİ ŞİRKETLERİ İLGİLENDİRİYOR?

Bu yönetmeliğe göre, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri bu yönetmelik hükümlerine tâbidir.

Yönetmeliğin Kanuni Dayanağı Nedir?

Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 ve 93 üncü maddeleri ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tekdüzen hesap planı yapısı ve hesap numaralama sistemi

Bankalar ve şirketler tarafından kullanılacak hesap planları ile bunlara ilişkin açıklamalar TFRS’ye (Türkiye Finansal Raporlama Standardı) uygun olarak Kurul tarafından belirlenir.

Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç altı haneden oluşmuştur. İstisnai hesaplar ise yedi haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:
1           2           3          4          5          6
A           B           C         D          E          F
A                       – Grup numarasını tanımlar,
BC                     – Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,
DE                     – Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,
F                        – Alt hesap numaralarını tanımlar.

Yönetmelikle getirilen değişiklikler nelerdir?

Kurul tarafından belirlenen hesap planlarında yer verilen, Kanun uyarınca yetkili olunmayan veya gerçekleştirilmeyen faaliyetlere ilişkin hesaplar dışındaki bütün defteri kebir hesaplarının yardımcı ve alt hesaplarıyla birlikte açılması zorunludur. Bankalar ve şirketlerce, defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için ihtiyaç duyulması halinde yardımcı, alt ve tali dereceli hesaplar açılabilir. Bankalar ve şirketler yardımcı hesaplar veya alt hesaplar altında gerek duyacakları alt veya tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler. Bankalar ve şirketler bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında izin verilenler dışında muhasebe sistemlerinde yeni hesap açamaz.

Geçiş süreci

Kurul tarafından bu Yönetmelik hükümleri uyarınca hesap planları ve açıklamaları oluşturulana kadar, 20/9/2017 tarihli ve 30186 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam olunur.

Yönetmelik Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütmeyi Yapacak Kurum
Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
Böylece Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik başlıklı yazımızı burada sonlandırıyoruz. Bizler Pratik Vergi Ailesi olarak siz değerli vatandaşlarımızı yeni gelişmeler oldukça bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Soru, görüş ve önerileriniz hakkında bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail Akın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here