Tecil Şartlarına Uyulmamasının Sonuçları Nelerdir?

0
93
Tecil Şartlarına Uyulmamasının Sonuçları Nelerdir?

Pratik Vergi ailesi olarak farklı konularda yazıları kaleme almaya devam ediyoruz. Bugünkü yazımızda “Tecil Şartlarına Uyulmamasının Sonuçları Nelerdir?”  diyerek borcun tecil taksitlendirme yapılıp tecil şartlarına uyulmamasının sonuçlarını irdeledik.  Yazımıza geçmeden önce sitemizde yayınlanan “Tecil nedir? Vergi borçları nasıl tecil edilir?” başlıklı yazımızda tecilin tanımını yapmıştık ve borçların nasıl tecil edilebileceğinden bahsetmiştik. Ayrıca bu yazımızda hangi borçların tecil kapsamına girdiğini ve hangi borçların tecil kapsamına girmediğini de yazmıştık.

Söz konusu yazımızda Tecil’i şöyle tanımlamıştık; Tecil 6183 sayılı AATUHK’na dayanılarak yapılan bir idari işlemdir. Borcun vadesinde ödenmesi, Haciz tatbiki, Haczedilen malların paraya çevrilmesi, borçluyu çok zor duruma düşürecekse tecil talep edilebilir. Tecil ve taksitlendirme res’en düzenlenmez talep gerekmektedir. Bu sebeple bizzat borçlunun kendisi veya vergi borcundan sorumlu tutulan kanuni temsilciler, ortaklar gibi asıl borçlu ile birlikte borçtan sorumlu tutulan kişiler veya bu konuda özel olarak vekâlet verilen kişiler tecil ve taksitlendirme talebinde bulunabilirler. 

Şimdi sözümüzü fazla uzatmadan tecilin şartları bozulursa ne olur başlayalım.

Tecil şartlarına uyulmamasının sonuçları nelerdir?

  • Tecil ve taksitlendirme şartlarına uyulmaması halinde, tecil geçerliliğini kaybeder.
  • Teminat paraya çevrilir ve cebri icraya ilişkin hükümler uygulanarak alacağın tahsili yoluna gidilir.
  • Tecil edilen borçlara normal vade tarihinden yapılan ödeme tarihlerine kadar gecikme zammı hesaplanır. Yapılan taksit ödemeleri borca mahsup edilir.
  • Bu borçlar için daha önceden ödenmiş olan tecil faizleri, hesaplanan gecikme zammına mahsup edilir. Ancak, tecil edilen amme alacağının gecikme zammı tatbik edilemeyen alacaklardan olması halinde ödenen tecil faizleri iade veya mahsup edilmez.

Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra “Tecil Şartlarına Uyulmamasının Sonuçları Nelerdir?” başlıklı yazımızı burada sonlandırıyoruz. Bizler Pratik Vergi olarak vatandaşlarımızda vergi bilincinin artmasını ve vergiye gönüllü uyumunu sağlamak için yazılarımıza devam edeceğiz. Sizlerin de yazılarımız hakkında görüş, soru ya da önerileri için bizlerle iletişime geçebileceğini hatırlatırız. Ayrıca bu ve benzeri bilgilere ve vergi konularında yapılan değişiklik ve yeniliklerden haberdar olmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız.

Sevgi ve Saygılarımla

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here