Tam Kamusal Mal ve Hizmetler Nelerdir?

0
98
Tam Kamusal Mal ve Hizmetler Nelerdir?

Bireylerin olduğu gibi toplumların da olmazsa olmaz diyebileceğimiz çeşitli mal ve hizmetlere ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlara toplum, toplum olduğu için gereksinim duymaktadır. Bu ihtiyaçlar mal veya hizmet olarak karşımıza çıkabilir. Biz bu maliye rehberi yazımızı tam kamusal mallara ayırmaya karar verdik. Öyle bakalım Tam Kamusal Mal ve Hizmetler Nelerdir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi toplumun toplum olarak var olmasından kaynaklanan ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları devlet bizatihi kendisi karşılamaktadır. Toplumun bu kilit ihtiyaçlarının karşılanması devletin temel görevlerindendir. Bu ihtiyaçları bir tek devlet karşılayabilmektedir. Kamusal malları karşılarken devlet aracı kullanmadan bizatihi kendi temel faaliyetleri ile bu ihtiyaçları karşılamaktadır.

Tam kamusal mallar literatürde, toplumsal mal, kollektif mal ve bölünemez mal olarak da tanımlanmaktadır. Her tanım esasında tam kamusal mal ve hizmetlerin bir özelliğine vurgu yapmaktadır. Tam Kamusal Mal ve Hizmetlerin özelliklerine aşağıda değineceğiz. Peki Tam Kamusal ve hizmetler tanımını kim yapmıştır?

Kamusal Mal tanımlamasını çağdaş anlamda ilk kez P.A. Samuelson yapmıştır.

Tam Kamusal Mal ve Hizmetlere Örnekler
 • Savunma Hizmetleri.
 • Genel Polis Hizmetleri.
 • Zorunlu Öğrenim Hizmetleri.
 • Diplomatik Hizmetler

Kamusal Mallardan tüm vatandaşlar eşit oranda mı yararlanır?

Tam kamusal malların özelliklerine değinmeden önce şu konuyu vurgulamak istiyorum. Tam kamusal mal ve hizmetlerden faydalanma olanakları ile bireylerin satın alma güçleri arasında ilişki bulunmamaktadır. Zira bireylerin farklı ekonomik güçleri olmasına rağmen eşit oyları vardır.

Tam Kamusal Mal ve Hizmetlerin Özellikleri

 • Toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.
 • Mal ve bu malların faydalanan bireyler arasında bölünemez. (bölünmezlik ilkesi)
 • Birlikte tüketim.
 • Fiyatlandırılamaz.
 • Piyasaya konu olmaması.
 • Pazarlanamaması.
 • Tüketimde bireylerin arasında rekabetin olmaması.
 • Kamusal finansman gerektirmesi.
 • Dışsal ekonomiler oluşturmaması.
 • Siyasal süreç gerektirmesi.
 • Bedavacılık sorunu.

Yukarıdaki özelliklere baktığımız zaman tam kamusal mal ve hizmetlerin üretiminde bedavacılık sorunu ile karşılaşabileceğimizi görüyoruz. Peki Nedir Bedavacılık?

Free Rider (Bedavacılık Sorunu) Nedir?

Bireyler söz konusu tam kamusal mal ve hizmetlerden faydalandıkları için bir bedel isteneceği korkusuyla bu mallara yönelik taleplerini açıklamak istemezler. Bu hizmetlerden bedava yararlanma güdüsü ile davranmaya devam ederler.

Tam kamusal mal ve hizmetlere dair bizlerin söyleyecekleri şimdilik bu kadar. Sizlerin de eklemek istediği, soru, görüş ve yazılarınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here