SMMM ÜCRET TARİFESİ 2019

0
373
Uzlaşma Nedir? Nasıl Yapılır?

Pratik Vergi olarak vergi konularında tüm vatandaşlarımızı bilgilendirme ilkemiz gereği yazılarımıza devam ediyoruz. Haberimizin konusunu SMMM ücret tarifesi 2019 olarak belirledik. Vergi dünyasının mihenk taşı ve olmazsa olmazı Mali Müşavirlerimizi ve mükellefleri ilgilendiren bir takım bilgiyi sizlerle paylaşmak için karşınızdayız. SMMM ücret tarifesi 2019 başlıklı yazımıza başlamadan önce değerli meslek mensuplarımız olan mali müşavirlere değinelim.

Mali Müşavirler Ne İş Yapar?

Mali müşavirler vergi daireleri ve mükellefler arasında köprü vazifesi gören, hem maliye çalışanlarının hem de mükelleflerin işlerini kolaylaştıran meslek mensuplarıdır. Bu yönüyle mali müşavirlerin işlevi Maliye teşkilatı için oldukça ehemmiyet arz etmektedir.

Mali müşavirler zaman zaman vergi sistemindeki zorluklarla ilgili zaman zaman ise mükelleflerle ilgili sıkıntılar yaşamaktadır. Kimi zaman vergi sisteminde yeni uygulamalar (Defter beyan sistemi, Geksis, KDVİRA, interaktif vergi dairesi vb. gibi) kimi zaman ise son güne sıkışan beyanname verme işlemleri mali müşavirleri ve meslek mensuplarını oldukça bunaltmaktadır.
Mali Müşavirler Maliye teşkilatıyla yaşadığı sorunların yanında mükelleflerle de ciddi sıkıntılar yaşamaktadırlar. Müşavirler özellikle daha az ücret ödemek için kendisini bırakıp giden mükelleflerden ve bunun yanında bir de kendisine borç bırakıp giden mükelleflerden muzdariptir.
Bu gibi sıkıntılara mahal vermemek için her yıl SM, SMMM ve YMM asgari ücret tarifesi yayımlanır. Bu tarifedeki ücretler kimi zaman mükelleflerce fazla bulunsa da en azından ihtilafın önüne geçilir. Bu ücret tarifesi her yıl yetkili mecralarda yayımlanır. SMMM Ücret Tarifesi 2019 başlıklı yazımızın asıl konusuna değinmeden önce Serbest Mali Müşavir Meslek Mensuplarına kolaylıklar ve başarılar dileriz. Şimdi ise SMMM Ücret Tarifesi 2019 yılı için ne kadar belirlenmiş buna bakalım.

2019 Yılında Müşavirlik Asgari Ücret Tarifeleri Ne Kadar ?

2019 yılı asgari SM, SMMM, YMM asgari ücret tarifelerine buradan ulaşabilirsiniz. Bu tarifede yapılan her bir hizmet ücreti ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Elbette ki bu tarife müşavirlerin bilmesi gerektiği gibi tüm mükelleflerin de bilmesi gereken tarifedir.

SMMM Tarifesini Ayrıca İnceleyecek Olursak;
 • Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227. maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalatma ücreti ödemezler.
 • Tarifedeki ücretler aylık olup KDV dahil tutarlardır.

SMMM Tarife Ücretlerine Ek olarak Ödenen Farklar Nelerdir?

 • Merkez iş yerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin % 60’ ını geçemez. Bu maddenin uygulanmasına mahsus olmak üzere; inşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır.
 • Çoklu KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
 • Hizmetin müşterinin iş yerinde yapılması durumunda; ayrıca % 25 ek ücret alınır.
 • Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama yürütülür.
 • Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
 • Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35 artırılarak uygulanır. Bu oran 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2 milyondan fazla olan illerde % 10 ve  son olarak 1 milyondan fazla olan illerde ise  % 5 oranında artırılarak uygulanır.
 • Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
 • Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere %10 ilave edilir.
 • Ayni sermaye artırımlarında tarifede yer alan ücretlere %50 ilave edilir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4′ ü tutarında ek ücret alınır.
 • Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve ücretlendirilir.

Tarifedeki Ücretlerden İndirimler Nelerdir?

 • I no’lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no’lu tablonun 1-A bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır.
 • Gayri faal işletmelerde tarifenin % 40’ı uygulanır.
 • Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile uygulanır.
 • 2019 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 2019 yılında 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler için I ve II no’lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır.
 • Müşterinin engelli olması durumunda asgari ücret tarifesinde yer alan tüm ücretler ilk iki yıl %25 indirimli olarak uygulanır.
 • Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.
 • Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-B’de belirlenen ücretin altında olamaz.
 • Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.’un 376. maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.
 • Tablo I’ de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder.

SMMM Ücret Tarifesi İçin İl Grupları Nelerdir?

1.Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ.
2.Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Düzce, Osmaniye, Çorum, Şanlıurfa.
3.Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman.
4.Grup İller: Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Bayburt, Şırnak.

Birçoğumuzun bildiği bu bilgileri tekrar hatırlatmak ve elimizin altında bulunması niyetiyle kaleme aldığımız “SMMM ücret tarifesi 2019 ” başlıklı yazımızı burada sonlandırıyoruz. Sizler de soru, görüş ya da önerileri olursa bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca yazılarınızla bizlere katkı da bulunabilirsiniz.

SMMM ücret tarifesi 2019 başlıklı yazımızı mali müşavir meslek mensupları olan meslektaşlarımıza selamlarımızı ve başarılarımızı yineleyerek sonlandırıyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here