Şehit Yakınlarına Taşıt Alımında İndirim

0
92
Şehit Yakınlarına Taşıt Alımında İndirim

Pratik Vergi olarak farklı konularda yazmaya vatan müdafaasında şehit olan kahramanlarımızın yakınlarıyla ilgili yazıyı kaleme alarak devam ediyoruz. Şehit yakınlarına Devletimiz birçok konuda öncelik veya istisna hakkı tanımaktadır. O halde sözü fazla uzatmadan “Şehit Yakınlarına Taşıt Alımında İndirim ” başlıklı yazımızla şehit yakını vatandaşlarımızın araç alırken faydalandığı istisnayı anlatmaya başlayalım. Şehit Yakınlarının Taşıt Alımında İstisna Uygulaması var mıdır? ÖTV’siz araç alımı mümkün müdür? Bu ve benzeri soruların cevaplarını şehit yakınlarına taşıt alımında indirim başlıklı bu yazımızda bulabileceksiniz.

İstisnadan kimler yararlanabilir?

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde düzenlenen istisnadan, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1. maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılanlardan şehit olanların

  • eş veya çocuklarından birisi,
  • eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabilir.

İstisnadan kimler yararlanamaz?

İstisnadan yararlanma hakkı, belirtilen kişilerin eş veya çocuğuna, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasına tanınmıştır. Bu yakınlardan hiçbirisinin olmaması veya istisna hakkından yararlanmamaları durumunda dahi istisnadan yararlanma hakkı, şehidin kardeşi, yeğeni, kayın hısımları vb. başka bir yakını tarafından kullanılamaz.

Hangi araçlar istisna kapsamındadır?

Söz konusu istisna uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

  • 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların,
  • 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların,
  • 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletlerin ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır.

İstisna için hangi belgeler gereklidir?

İstisnadan yararlanacak kişi, ilk iktisap aşamasında,

  • Şehit yakını olduğunu gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış Malullük Durum Belgesini,
  • Şehite ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesini,
  • Gerektiği durumda noter nezdinde düzenlenmiş Feragat Beyanı Belgesini ÖTV mükellefine veya gümrük idaresine ibraz eder.

Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra “Şehit Yakınlarına Taşıt Alımında İndirim”  başlıklı yazımızı burada sonlandırıyoruz. Bu konuyla ilgili basında yer alan bir haberi okuyabilirsiniz. Sizlerin de yazılarımız hakkında görüş, soru ya da önerileri için bizlerle iletişime geçebileceğini hatırlatırız. Bu ve benzeri bilgilere ve vergi konularında yapılan değişiklik ve yeniliklerden haberdar olmak ve vergi sorunlarına pratik çözümler bulmak için bizleri sosyal hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız.

Sevgi ve Saygılarımızla

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here