Parafiskal Gelir ve Vergi

0
157
Parafiskal Gelir ve Vergi

Parafiskal Kurum Nedir? Parafiskal Gelir Nedir? başlıklı yazımızda parafiskal gelirleri örnekler vererek açıklamıştık. Söz konusu yazımızda parafiskal gelir için her ne kadar bir kamu alacağıdır desek de parafiskal gelirin vergi olmadığını vergi benzeri gelir olduğunu da belirtmiştik. Parafiskal Gelir ve Vergi başlıklı bu yazımızda bizler parafiskal gelirleri vergi ile kıyaslayacağız. Parafiskal Gelirler ve Vergi arasındaki benzer yanları ile farklı yanları saymaya çalışacağız. Yazımıza geçmeden önce konunun daha iyi pekişebilmesi için Parafiskal Kurum Nedir? Parafiskal Gelir Nedir?başlıklı yazımızı ve
Vergi Nedir? başlıklı yazımıza bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Öyleyse şimdi Parafiskal Gelir ve Vergi başlıklı yazımıza geçebiliriz.

Parafiskal Gelir Bir Vergi Midir?

Parafiskal gelir vergiye has özellikleri taşımadığı için vergi değildir. Yine de literatürde vergi benzeri gelir olarak kabul edilir.

Parafiskal Gelir ve Vergi’nin Benzer Yanları Nelerdir?

  • İki alacak da kamu hukukuna göre alınır.
  • Her iki alacak da cebridir.
  • Her iki alacak için de yükümlülükten kaçınılamaz.
  • Her ikisi de kamu alacağıdır.
  • İki alacak için de elde edilen yarar ile yapılan ödeme arasında ilişki kurulamaz.

Parafiskal Gelir ve Verginin farklı Yanları Nelerdir?

  • Parafiskal Kurum Nedir? Parafiskal Gelir Nedir? yazımızda da sık sık değindiğimiz üzere parafiskal gelirler bütçede yer almaz. Söz konusu kurumun kendi bütçesi içerisinde gösterilir. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumunun bütçesi merkezi bütçe içerisinde yer almazken kendisine ait bir bütçesi vardır.
  • Vergi karşılıksızdır. Lakin Parafiskal Gelirlerde ödeme ya da hizmet olarak karşılık vardır.
  • Vergi tahsilatları bütçe kanunu ile şekillenir. Parafiskal kurumların tahsilatları ise söz konusu parafiskal kurum tarafından yerine getirilir. Söz gelimi gelir geçici vergi gelir idaresi teşkilatı tarafından tahsil edilirken, bir tür parafiskal geliri olan baro aylık ücretleri o baro tarafından tahsil edilir. Bu ödeme için baroya üye avukatlarının hizmet bekleme hakları vardır.
  • Yine parafiskal gelirler için vergilendirme süreci olarak da bildiğimiz 4T yani Tarh- Tebliğ- Tahakkuk ve Tahsil aşamaları söz konusu değildir.

Parafiskal Gelir ve Vergi başlıklı yazımız burada sona ermektedir. Sizler de Parafiskal Gelir ve Vergi başlıklı yazımızla ilgili soru, öneri ve görüşleriniz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Maliye Rehberi yazılarımızla maliye literatürünün önemli gördüğümüz konularına değinmeye devam edeceğiz. Ayrıca dilerseniz Mahfi Eğilmez Hocamızın parafiskal kurumlara değindiği Piyasalar Karışık başlıklı yazısına da göz atabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here