Örneklerle Diğer Ücretlilerin Vergi Hesaplamaları

0
126

Diğer Ücret Nedir? Diğer Ücretlilerin vergilendirilmesi nasıl olur? Bu ve benzeri soruları cevaplandırdığımız Diğer Ücret Nedir yazımızdan sonra örneklerle diğer ücretlilerin vergi hesaplamaları yapmak istedik. Öncelikle bu örneklere bakmadan önce Diğer Ücret Nedir? başlıklı yazımızı buradan okuyabilirsiniz. Bu hatırlatmadan sonra Örneklerle Diğer Ücretlilerin Vergi Hesaplamaları başlığımıza dönebiliriz.

Örnek 1 :

Basit usulde mükellef olan Tahsin Bey’in yanında çalışan diğer ücretli hizmet erbabı Mete Bey’in 2019 yılındaki safi ücret tutarı (vergi matrahı) ve ödeyeceği gelir vergisinin hesaplanması şu şekilde hesaplanacaktır:

2019 yılı asgari ücret aylık brüt: 2.558,40 TL

2019 yılı asgari ücretin brüt yıllık tutarı :2.558,40 x 12=30.700,80 TL

Safi ücret tutarı =30.700,80 x %25= 7.675,20 TL

Yıllık vergi matrahı =7.675,20 TL

Hesaplanan vergi tutarı =7.675,20 x %15 = 1.151,28 TL

  1. Taksit tutarı =1.151,28/2 = 575,64 TL
  2. Taksit tutarı =1.151,28/2 =575,64 TL

Diğer ücretli Mete Bey’in 2019 yılı Şubat ayında tahakkuk ettireceği vergi tutarı 1.151,28 TL olup, bu tutarın iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Örnek 2:

Ankara’da berberlik faaliyetinden dolayı basit usulde mükellef olan Yunus Bey’in yanında 15 Mart 2019 tarihinden itibaren diğer ücretli olarak çalışmaya başlayan Oktay Bey’in 2019 yılındaki safi ücret tutarı (vergi matrahı) ve ödeyeceği gelir vergisinin hesaplanması aşağıdaki şekilde olacaktır:

2019 yılı asgari ücret aylık brüt= 2.558,40 TL

2019 yılı asgari ücretin 9 aylık brüt tutarı = 2.558,40 x 9=23.025,60 TL

Safi ücret tutarı =23.025,60 x %25 =5.756,40 TL

Yıllık vergi matrahı =5.756,40 TL

Hesaplanan vergi tutarı =5.756,40 x %15 =863,46 TL

  1. Taksit tutarı = 431,73 TL
  2. Taksit tutarı = 431,73 TL

Örnekteki diğer ücretlinin gelir vergisi işe başladığı Mart 2019 ayı hariç olmak üzere nisan ayından itibaren kalan 9 ay üzerinden hesaplanacaktır. 2019 yılı için hesaplanan 863,46 TL olup, diğer ücretli Oktay Bey’in mart/2019 ayında tahakkuk ettireceği vergi tutarının ilk taksitini tahakkuk ettirdiği mart/2019 ayında, ikinci taksiti ağustos/2019 ayında ödeyecektir.

Örnek 3:

10/02/2019 tarihinde kendi arsası üzerinde özel inşaata başlayan Erkan Bey’in yanında diğer ücretli olarak işe başlayan Ferhat Bey’in, gelir vergisini şubat ayında tarh ettirdikten ve birinci taksit tutarını ödedikten sonra Nisan/2019 ayında işi bırakmış ve bu durumu mayıs ayında vergi dairesine bildirmiştir. Ferhat Bey’in 2019 yılındaki safi ücret tutarı (vergi matrahı) ve ödeyeceği gelir vergisinin hesaplanması şu şekilde olacaktır:

2019 yılı asgari ücret aylık brüt= 2.558,40 TL

2019 yılı asgari ücretin 9 aylık brüt tutarı= 2.558,40 x 10= 25.584,00 TL

Safi ücret tutarı =25.584,00 x %25=6.396,00 TL

Yıllık vergi matrahı= 6.396,00 TL

Hesaplanan vergi tutarı (6.396,00 x %15)= 959.40 TL

  1. Taksit tutarı = 479.70 TL
  2. Taksit tutarı =0.00 TL

Örnekteki diğer ücretlinin gelir vergisi, işe başladığı Şubat ayı hariç olmak üzere Mart ayından itibaren kalan 10 ay üzerinden hesaplanacaktır. 2019 yılı için hesaplanan vergi tutarı 959,40 TL olup, diğer ücretli Ferhat Bey’in şubat/2019 ayında tahakkuk ettireceği vergi tutarının ilk taksiti verginin tahakkuk ettiği şubat/2019 ayında ödenmesi gerekecektir. Mükellefin birinci takside isabet eden vergisi; çalışılan aya isabet eden kısım değil, birinci taksit tutarının tamamı olan 479,70 TL olacaktır. Ferhat Bey nisan/2019 ayında işi bırakmış olduğundan adına tarh edilen 2019 yılı diğer ücret gelir vergisinin ikinci taksitine isabet eden 479,70 TL’lik vergi (ağustos/2019 ayında ödenecek olan ) vergi dairesince terkin edilecektir.

Örnek 4: 

2019 yılı ekim ayında basit usule tabi taksi işletmecisinin yanında işe başlayan diğer ücretli Ali Bey’in 2019 yılındaki safi ücret tutarı (vergi matrahı) işe başladığı ekim ayı hariç olmak üzere kasım ayından itibaren kalan 2 ay üzerinden hesaplanacaktır. Ali Bey’in 2019 yılındaki safi ücret tutarı (vergi matrahı) ve ödeyeceği gelir vergisinin hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

2019 yılı asgari ücret aylık brüt= 2.558,40 TL

2019 yılı asgari ücretin 2 aylık brüt tutarı= 2.558,40 x 2=5.116,80 TL

Safi ücret tutarı =5.116,80 x %25=1.279,20 TL

Yıllık vergi matrahı= 1.279,20 TL

Hesaplanan vergi tutarı =1.279,20 x %15=191,88 TL

Ekim/2019 ayında ödenecek vergi tutarı=191,88 TL.

Örneklerle Diğer Ücretlilerin Vergi Hesaplamaları başlıklı yazımız burada sona ermektedir. Sizlerin de diğer ücretlerle veya Örneklerle Diğer Ücretlilerin Vergi Hesaplamaları başlıklı yazımıza eklemek istedikleriniz varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here