Nüshalardan Damga Vergisine Alınır Mı?

0
75
Nüshalardan Damga Vergisine Alınır Mı?

Vergisel konular hakkında değişik ve çeşitli yazılarla hem vatandaşlarımızı hem de meslek mensubu dostlarımızı bilgilendirmeye Nüshalardan Damga Vergisine Alınır Mı? başlıklı yazıyla devam ediyoruz. Yazımıza başlamadan önce damga vergisinin tarihsel gelişiminden kısaca bahsetmek istiyorum.

Damga vergisi Nedir?

Damga Vergisinin Ülkemizdeki geçmişi 1845 yılına kadar uzanmaktadır. İlk damga vergisi bu tarihte değerli kâğıt bedeli olarak ihdas edilmiştir. O zamanlar bu değerli kâğıtlara “Varaka-i Sahiha” ismi verilmiştir. Bunlar, gerek ticarî ve gerekse medenî bütün işlemlerin kuvvetli delilini teşkil etmek üzere özel surette düzenlenmiş kâğıtlardan ibaret idi.

Damga vergisi, 1862 tarihinde yayımlanan Varaka-i Sahiha Nizamnamesi ile bugünkü anlamına benzer şekilde damga resmi vergiler arasına alınmıştır

Damga pulu, ilk defa 1875 tarihinde kabul edilen Damga Nizamnamesi ile ihdas edilmiştir. Bundan sonra damga resmi ve değerli kâğıt kullanılmak yahut soğuk damga konulmak veyahut da pul yapıştırmak suretiyle ifa edilmeye başlanmıştır. 1905 yılında Kanun halini alan damga resmi, daha sonra 1928 tarihli ve 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu ile de Cumhuriyetin ilânı üzerine meydana gelen yeniliklere uyum sağlanmıştır.

Son olarak, 01.11.1964 tarihinde yürürlüğe giren 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile resim kavramı yerine Damga Vergisi getirilerek, günümüze kadar uygulanagelmiştir.

Nüshalardan Damga Vergisi Alınır Mı?

Bu bilgilendirmeden sonra konumuza ve sorumuza dönebiliriz. Nüshalardan Damga Vergisi Alınır mı?

09/08/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Kanunun 23. maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Kanunla yapılan düzenleme öncesinde, gerek nispi gerekse maktu damga vergisine tabi kağıtlar, nüsha sayısına göre ayrı ayrı aynı nispet ve miktarda damga vergisine tabi tutulmaktaydı.

Yapılan düzenleme uyarınca, damga vergisi yönünden vergiyi doğuran olayın ilgili maddenin yürürlük tarihinden (09/08/2016) itibaren gerçekleşmesi durumunda, birden fazla nüsha olarak düzenlenen nispi vergiye tabi kağıtlarda sadece tek nüsha üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır.

Maktu damga vergisine tabi kağıtlarda ise her bir nüshadan ayrı ayrı aynı miktarda vergi alınması uygulamasına devam edilecektir.

Bu bilgiyi de aktardıktan sonra Nüshalardan Damga Vergisine Alınır Mı? başlıklı yazımızı burada sonlandırıyoruz. Yeni yazılarımızla sizleri vergi konularında bilgilendirmeye ve yeni gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Sizlerde yazılarımız hakkında görüş, soru ve önerilerinizi bizlere iletebilirsiniz. Yeni yazılarımızdan ve vergisel konular hakkında bilgi sahibi olmak için Pratik Vergi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımla

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here