Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) nedir? Mükellefi kimlerdir?

0
282
2. El Araç Satışında KDV Ne Kadar?

Ocak ayının gelmesi ile beraber birçok araç sahibi vergi dairelerini Motorlu Taşıtlar Vergilerini ödemek için ziyaret etmektedir. Biz bu yazımızda MTV nedir? MTV mükellefleri kimlerdir? MTV nasıl ödenir başlıklarını işleyeceğiz.

MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik şube ya da bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan Motorlu Kara Taşıtları ve Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopteri kapsamaktadır.

Buna göre MTV motorlu kara taşıtları, uçaklar ve helikopterlerden alınan vergidir.

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) mükellefleri kimlerdir?

Trafik sicili ve Ulaştırma Bakanlığı’nca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ya da tüzel kişilerdir.

Kimler MTV’den Muaftır?

  • MTV’den Kamuya ait idareler ve Kızılay Derneği adına kayıt ve tescilli araçlar muaftır.
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar ne zaman sona erer?

Takvim yılının ilk altı ayı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda (Ocak-Haziran) kayıt ve tescilin yapıldığı takvim yılı başından (Ocakta) başlar.

Örneğin: Mart ayında alınan “0” km araç için mükellefiyet Ocak ayında başlar. MTV kayıt ve tescilden itibaren 1 ay içinde ödenir. MTV yıllık olarak tahakkuk eder.

Son altı içinde yeni kayıt ve tescil edilen taşıtlarda ise son altı aylık dönemin başından itibaren (Temmuz ayında) başlar.

Örneğin: Ağustos ayında alınan “0” km araç için mükellefiyet Temmuzda başlar. Ödenecek MTV taksit süresi geçtiyse 1 ay içinde ödenir.  Sadece 2. Altı aylık MTV tahakkuk eder ve ödenir.

Devir ve Temliklerde MTV nasıldır?

  • Devir Ocak-Haziran ayı içindeyse Temmuz ayında, Temmuz-Aralık dönemi içindeyse takip eden takvim yılı başında (Takip eden yılın Ocak ayı) ödenir.
  • MTV ödemesi Ocak ve Temmuz ayları içinde yapılacak kayıt ve tescil veya satış nedeniyle malik değişikliğinde vergi, değişiklik yapılmadan önce ödenir.

MTV ne zaman, nereye ödenir?

MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenir. Ödemeleri anlaşmalı bankalara, vergi daireleri veznelerine ve interaktif vergi dairesi kullanarak internetten ödenebilir.

İnternet vergi dairesinden MTV ödemeleri için izlenecek adımlar şu şekildedir:

  1. Gelir idaresi başkanlığı internet sitesine girilir. gib.gov.tr
  2. Site açıldığında aşağı kısımda bulunan interaktif vergi dairesi kutucuğu tıklanır.
  3. İnteraktif vergi dairesi sayfası açıldığında sol alt köşedeki” MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme” butonu tıklanır.
  4. Açılan sayfada TC/vergi no (şahıslar için TC veya vergi no girilir, şirketler için vergi no)
  5. Açılan ekranda aracınızı teyit ettikten sonra üst kısımda bulunan MTV butonu tıklanır.
  6. Kredi kartı bilgilerinizi girip “öde” yi tıkladığınızda MTV borcunuzu ödemiş olursunuz.

MTV ve trafik para cezaları taksitlendirilebilir mi?

Tecili talep edilen alacağın tutarına bakılmaksızın değerlendirilerek sonuçlandırmaya ve tecil müracaat tarihinden itibaren azami 30 ayı aşmayacak şekilde süre vermeye vergi daireleri yetkili kılınmıştır.

Engellilere ait araçlar MTV’ye tabi mi?

Engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları MTV’den muaf tutulmuştur.

Engellilik dereceleri %90’dan az olanlar MTV’ye tabi mi?

Engellilik dereceleri %90’dan olan malul ve engelliler, bu durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun olan özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten “Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile “Proje raporunun” aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde istisna hükmünden faydalanabileceklerdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here