Merkantilizm Nedir? Merkantilistler Kimlerdir?

0
49
Merkantilizm Nedir? Merkantilistler Kimlerdir?

Tarih boyunca dünya ekonomisine yön veren ticari ve iktisadi ekoller olmuştur. Uluslararası ticaret geliştikçe dünyayı bir bütün olarak algılama fikri güçlenmiştir. Coğrafi keşifler uluslararası ticaret anlamında ilk büyük gelişmelerden biridir. Yazımızın konusu olan Merkantilizm ise kapitalizmin ön hazırlık aşamasını oluşturmuştur. Coğrafi keşifler, merkantilizm ve nihayetindeki gelişmeler Avrupa’yı dünya ticaretinde merkezde ve yukarıda gören haritaların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Öyleyse biz yazımıza başlayalım? Merkantilizm Nedir? Merkantilistler Kimlerdir?

Merkantilizm Nedir?

Merkantilizm 1450 – 1750 yıllarına hakim olan  iktisadi görüştür. Ticari kapitalizm üzerine ilk iktisadi doktrin politikasıdır. Bununla beraber merkantilizm durağan durumda olan dünya ticari yaşamını hızlandıran ve büyük bir değişime sokan iktisadi gelişmelerin fikri alt yapısını da hazırlamıştır. Bu düşünce, ulus devletlerin kurulduğu, feodalizmin yıkıldığı, coğrafi keşiflerin ve de yeni buluşların yapıldığı dönemde hüküm sürmüştür. Dönemin gelişmelerine bakacak olursak bu ekolle ile beraber dünya ticaretinin önünde engel olan, feodalizm gibi, engellerin kalktığını ve merkantilist politikalar için uygun zeminin hazır olduğunu görüyoruz. Merkantilist politikalar nelerdir sorusuna cevap vermeden önce merkantilizmin önemli temsilcilerine bakalım?

Merkantilistler Kimlerdir?

Thoman Mun, Jean Bodin, J.B Colbert ve Richard Cantillion merkantilist düşüncenin önemli temsilcileri arasında yer almaktadır. Colbertizm Fransa’da, Kameralizm ise Almanya’da uygulanan merkantilist politikalardır. Temsilcileri de saydıktan sonra Merkantilizm Nedir? Merkantilistler Kimlerdir? başlıklı yazımıza merkantilist düşüncenin özellikleri ile devam edelim.

Merkantilist Düşüncenin Özellikleri Nelerdir?

Merkantilist düşüncenin temelini baktığımız zaman zenginliğin övüldüğü ve sömürünün felsefik bir temele dayandığını görüyoruz. Peki merkantilist düşünceler nelerdir? Merkantilistler nereleri savunur?

  • Zenginliğin Ölçüsü Metal Paradır: Merkantilizmin en temel düşüncelerinden biri olan bu fikir ile dönem boyunca Amerika ve Avrupa’da Altına Hücum olgusunu görüyoruz. Merkantilizme kadar kadar ödeme aracı olarak kabul edilen altın gümüş gibi değerli madenler artık bir zenginlik aracı olarak da kabul edilmiştir.
  • Dünya Serveti Sabittir:  Merkantilistlere göre dünya serveti sabittir bu sebeple metal para da sabittir. Servet sabittir ve sadece el değiştirir. Dış ticaret sıfır toplamlı bir faaliyettir. Bir önceki maddede bahsettiğimiz üzere dünya serveti sabittir. Bu aynı zamanda bir tarafın kazandığı bir tarafın ise kaybettiği ticaret olarak ifade edilebilir. Dış ticaret dünya servetinin ithalat ve ihracat kanalıyla sadece ülkeden ülkeye el değiştirmesine yol açar. Malı ithal eden ülke o malı ihraç eden ülkeye ödemeyi metal para ile yapar.Bu durumda ödemeyi yapan ülkenin metal parası azalırken ihracatçı firmanın metal parası artar.Böylece ithalatçı ülke fakirlemiş ihracatçı ülke ise zenginleşmiştir. Metal para arttıkça zenginleşme gerçekleşir. Bu sebeple merkantilistler yoğun devlet müdahalesini savunur. İthalatı sınırlarken ihracatı ise teşvik etmektedirler. Nihai ürün ithalatını ciddi anlamda kısıtlarken ham madde ithalatı serbesttir. Aynı doğrultuda nihai ürün ihracı serbestken ham madde ihracı ise yasaktır. Merkantilist düşüncenin her koşulda amacı olarak dış ticaret fazlası vermeyi görüyoruz.
  • Güçlü Donanmayı Savunur: Merkantilist düşünce sömürgeciliği de beraberinde getirmiştir. Denizaşırı ülkelere taşınacak insanların ve getirilecek altınların güvenliği için güçlü donanma gerekmektedir.
  • Nüfus artışı desteklenir: Artan nüfus işçi maliyetini düşürür ve sömürge ülkelere daha fazla yerleşimci götürülmesini de sağlar.

Merkantilist düşüncenin özelliklerini kısaca bu şekilde sayabiliriz. Böylece Merkantilizm Nedir? Merkantilistler Kimlerdir? başlıklı yazımızın sonuna geldik. Sizlerin de bu konu ile ilgili soru ve görüşleri olursa bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bu haftaki Maliye Rehberi yazılarımızda İktisat Okullarından biri olan Merkantilizme değindik. Maliye Rehberi yazılarımıza diğer iktisat okulları ile devam edeceğiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here