Malul ve Engelli Sürücüler için Motorlu Taşıtlar Vergisi

0
183

Kanun koyucu Malul ve Engelli Sürücüler için Motorlu Taşıtlar Vergisi için bir takım kolaylıklar sağlamıştır. Malul ve Engelli Sürücüler için Motorlu Taşıtlar Vergisi başlıklı yazıma başlamadan önce birkaç tanımla başlamak istiyorum. Taşıtlar Vergisi motorlu kara taşıtları, uçaklar ve helikopterlerden alınan bir vergi türüdür. Yasa koyucu malul ve engellilerin bu vergiden istisna tutulması için düzenleme yapmıştır. Buna göre MTV Kanunu 4. Maddesi 1. Fıkrasında engellilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların MTV’den istisna olduğu belirtilmiştir. İlgili düzenleme kendisini iki farklı şekilde göstermektedir. Buna göre:

1.Engel dereceleri %90 ve fazlası olan malul ve engelli vatandaşlarımıza ait taşıtlarda istisna uygulaması nasıldır?

Engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan engelli vatandaşlarımızın bu durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairesine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malul ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, söz konusu malul ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

2. Engellilik dereceleri % 90’dan az olanlarda durum nasıldır?

Bu durumda olan vatandaşlarımız durumlarını yine tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar istisna hükmünden faydalanabileceklerdir. Özel tertibatlı hale getirilme durumu araç içinde mekanik bir değişiklikle mümkündür. Sözgelimi gaz pedalının yerinin değiştirilmesi gibi.

Motorlu Taşıtlar Vergisinden İstisnasından Faydalanmak İçin Süreli Sağlık Kurulu Raporu İbraz Edenler Ne Yapmalı? 

Süreli sağlık kurulu raporu bulunan vatandaşlarımız MTV istisna uygulamasının devam edebilmesi için güncel tarihli sağlık kurulu raporunu ilgili vergi dairesine ibraz etmesi gerekmektedir.

Otomatik vitesli araçlarda istisna uygulaması nasıldır?

Engellilik derecesi %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıt ve tescil ettirecekleri taşıtlarda özel tertibat yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak engellilik dereceleri %90 dan dan daha az olan malul ve engelliler adına kayıt ve tescil edilecek taşıtların bizzat malul ve engelli kişinin engelliliğine uygun özel tertibatlı hale getirilmesi gerekmektedir.

Genel kurala baktığımızda engellilik derecesi %90 dan dan daha az olan malul ve engellilerin adlarına kayıt ve tescilli taşıtlarda engelliliklerine uygun tertibat bulunmaması halinde bu taşıtlar için motorlu taşıtlar vergisi istisnası uygulanmamaktadır. Buna göre, otomatik vitesli taşıtlar, sağ ayağında veya sağ bacağında engelliliği bulunanların engellilik hallerine uygun özel tertibatlı olması halinde motorlu taşıtlar vergisinden istisna olacaktır.  Ancak anılan Kanun hükmünün malul ve engellilerin engelliliklerine göre ayrım yapılmasını öngören bir amaç gütmesi söz konusu olmayacağından; engellinin sağlık raporunda sadece sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) engelliliği olduğu belirtilen malul ve engellilerin, otomatik vitesli taşıtlarının başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın, malul ve engelli adına kayıt ve tescil edildiği tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisinden istisna olarak faydalanabilecektir.

Özel Tüketim Vergisi İstisnasından Faydalanan Engelli ve Malul Vatandaşlarımız Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnasından Faydalanabilir mi?

Malul ve engelli olmaları nedeniyle taşıtları ilk iktisabı esnasında özel tüketim vergisinden istisna olanların, motorlu taşıtlar vergisi istisnasından faydalanmak için bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formudur. Bu form ile MTV mükellefiyet kaydı olan vergi dairesine yapacakları müracaatta,

  • Sağlık kurulu raporu
  • Araçlar için teknik belge
  • Proje raporunu

İbraz etmeleri gerekmeksizin müracaat eden vatandaşlarımız yalnızca söz konusu formda taşıtının ÖTV’den muaf olduğunu belirtmesi yeterli olacaktır. Bu durunda başka bir işlem yapmadan MTV’den de muaf olacaktır.

Özel Tüketim Vergisi İstisnasından Faydalanmayan Engelli ve Malul Vatandaşlarımız Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnasından Faydalanabilir mi?

 Özel Tüketim Vergisi İstisnasından Faydalanmayan ancak motorlu taşıtlar vergisi istisnasından yararlanmak isteyen malul ve engelli vatandaşlarımız üst başlıkta da belirttiğimiz gibi Malul ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu düzenleyerek formunun ekine;

  • Sağlık kurulu raporu
  • Araçlar için teknik belge
  • Proje raporunun

Asılları ya da fotokopilerini eklemek suretiyle ilgili vergi dairesine başvurmaları halinde istisnadan yararlanabilirler. Bu işlem sırasında fotokopilerin teyidi için belgelerin asılların yanlarında bulundurulması gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here