Maliye Politikası Nedir? Nasıl Doğmuştur?

0
155
Maliye Politikası Nedir? Nasıl Doğmuştur?

Bir ekonomide amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için iki araçtan birisi de maliye politikasıdır. Diğer araç ise Para Politikasıdır. Maliye Politikası Nedir başlıklı bu yazımızla beraber sizlere maliye politikasını tanımlayacak devamında ise maliye politikasının amaç ve araçlarına değineceğiz. Peki Maliye Politikası Nasıl Doğmuştur?

Maliye Politikası Nasıl Doğmuştur?

Yukarıda değindiğimiz üzere ekonomide ulaşılması amaçlanan hedefler için kullanılan iki araç vardır: Para politikası ve Maliye Politikası. Baktığımız zaman maliye politikası para politikasına nazaran çok daha genç bir yöntemdir. Maliye Politikasının doğuşu bizlere maliye literatürünü de kazandırmıştır. Peki kimdir kurucu babası?

Maliye Politikasının ekonomide kullanılması gerektiği fikri çok genç bir fikirdir. Bu fikri biz ilk kez Maynard Keynes’in 1936 yılında yayımladığı Para Faiz ve İstihdam’ın Genel Kuralı adlı kitabında görüyoruz.

Keynes 1929 Büyük Buhranına bir çözüm önerisi olarak maliye politikalarının uygulanması gerektiğini vurgulamıştır. Bu gelişmeyi maliye literatüründe biz Keynes Devrimi olarak da görüyoruz.

Keynes’e kadar uygulanan Klasik Politikalar para politikaları temelliydi. Uzun yıllar uygulanan klasik politikalar, 1929 Büyük Buhranına çözüm üretemedi. Bu büyük buhranda enflasyon ve işsizlik aynı anda meydana çıkmıştır. Klasiklerin devleti minimalize eden politikaları bu iki bu probleme çözüm üretememiştir. Çözümü Keynes ortaya atmıştır. Keynes’ göre devletin ekonomiye müdahalesi gereklidir ve müdahale devletin bir görevidir. Devlete yüklenen bu görev aynı zamanda maliye politikalarının da doğmasına zemin hazırlamıştır.

Maliye politikasının doğuşuna ve Keynes’e kısaca değindikten sonra şimdi de maliye politikasının amaçları ve araçları nelerdir diyelim.

Maliye Politikasının Amaçları Nelerdir?

Maliye politikası genel anlamda ekonomide düzenli bir işleyiş içim uygulanır. Peki bu düzen nasıl sağlanır? Maliye politikasının amaçlarını sıralayacak olursak;

 • Tam istihdamın sağlanması ve korunması
 • Nisbi fiyat istikrarının sağlanması
 • Yeterli bir kalkınma ve büyüme hızının sağlanması
 • Bölgesel dengesizliklerin giderilmesi

Burada ayrıca bir ekleme yapmak istiyorum; nispi fiyat istikrarının sağlanması maliye politikalarının kısa dönemli amacıdır. Maliye politikasının uzun dönemli amacı ise; yeterli bir kalkınma ve büyüme hızının sağlanmasıdır.

Maliye Politikasının Araçları Nelerdir?

Peki maliye politikaları hangi araçlar üzerinden uygulanır?

 • Bütçe Açığı
 • Bütçe Fazlası
 • Kamu Gelirleri
 • Kamu Harcamaları

Maliye Politikası Nedir? Nasıl Doğmuştur?  Başlıklı yazımızı bitirmeden evvel bir de şu soruyu soralım;

Maliye Politikasının Başarılı Olma Şartları Nelerdir?

 • Maliye politikaları diğer ekonomik ve siyasi politikalarla ilişki ve tutarlı belirlenmelidir.
 • İktisadi hayata dair doğru teşhisler ve çözümler ortaya konmalıdır.
 • Uygulanacak olan maliye politikalarının tedbirleri halka benimsetilmelidir.
 • Maliye politikalarını etkili bir şekilde uygulayacak maliyeci kadrolarını olmalıdır.
 • Kararların zamanında alınması ve uygulanması gerekmektedir.

Bu şartları da sayarak Maliye Politikası Nedir? Nasıl Doğmuştur? Başlıklı yazımızı bitirebiliriz. Sizler de Pazar Okumalarına ve sitemize yazılarınızla destek olabilirsiniz. Yayınlamamızı istediğiniz yazılar için bizlerle iletişime geçebilir, vergi dünyasına dair son gelişmeleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here