Kurumlar Bağış ve Yardımlarını Vergiden Düşürebilir Mi?

0
188
Veraset ve İntikal Vergisi

Yazılarımızı takip eden okuyucularımız bağış ve yardımlar vergiden düşülebilir mi? başlıklı yazımızla gelir vergisi mükellefleri için bağış ve yardımlar konusunda gerekli bilgi edinmiştir. İlgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. İlgili yazımızda da söz ettiğimiz gibi bağış ve yardımlar mevzuatımızda oldukça geniş yer bulmuştur. Bugünkü yazımızda ise kurumlar bağış ve yardımlarını vergiden düşürebilir mi? sorusunu siz değerli okuyucularımız için cevaplayacağız. Kurumlar hangi bağış ve yardımlar için vergi indirimden faydalanabilirler? Söz konusu bağış ve yardım indirim için ne yapmaları gerekmektedir?  Ayni ve Nakdi yardım konusu kurumlar için ne tür değişiklik gösterir? Kurumlar ve bağış ve yardımlarını vergiden düşürebilir mi? başlıklı yazımıza hangi bağış ve yardımlar indirim konusu yapılabilir ile başlayalım.

Kurumlar Hangi Bağış ve Yardımlarını Vergiden Düşürebilir?

Kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim yapabilirler. Söz konusu yapılacak bağış ve yardımlar ilgili kanunda şöyle sıralanmıştır;

  • Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamaların,
  • Söz konusu tesislerin inşası için yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımların,
  • Mevcut okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtları ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı,
  • Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların %100’ü,
  • Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı,
  • İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karşılığı yapılan nakdî bağış veya yardımların tamamı,
  • Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan aynî veya nakdî bağış ve yardımların tamamı.
Peki işletme mallarının bağışlanması durumunda indirim nasıl olur?

Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

Ayni yardım dışarıdan alınırsa;

Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.

Nakdi yardımlarda durum;

Kurumlar Vergisi kanununda nakdi yardımların durumu şu şekilde açıklanmıştır. Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırılmalıdır. Yardıma ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi gerekmektedir.

Kurumlar ve bağış ve yardımlarını vergiden düşürebilir mi? başlıklı yazımıza bir örnekle devam edelim.

Örnek: Belediye’ye ait arsa üzerinde okul inşa ettirmek isteyen Serkan Spor Ticaret Ltd. Şti.’nin yaptığı harcamaları indirebilmesi şu şekilde olacaktır:

Belediye Başkanlığına ait arsa üzerine inşa edilerek belediyeye bağışlanacak okul inşaatı ile ilgili olarak yapılan harcamaların, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Peki firma o yıl için zarar ederse yine bağış ve yardımlar için indirim söz konusu olabilir mi ?

Bağışın yapıldığı dönemde faaliyetin zararla sonuçlanmış olması veya kurum kazancının yetersiz olması durumunda indirilemeyen bağış tutarının daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devredilmesi mümkün değildir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokol gereğince kamu arazisi üzerine okul yaptırılması halinde, söz konusu okul inşasına ilişkin olarak yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Kurumlar ve bağış ve yardımlarını vergiden düşürebilir mi? başlıklı yazımız burada son bulmaktadır. Bu yazımızda sizlere kurumlar hangi bağış ve yardımlarını indirim konusu yapabileceğini kısaca anlatacağız. Sizler de bağış ve yardımlar konusu ile ilgili değerli katkılarınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here