Kürklerde ÖTV Oranı Sıfırlandı 

0
159
Kürklerde ÖTV Oranı Sıfırlandı

Bazı Kürklerde ÖTV oranı sıfırlandı. 28 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan resmi gazetede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan imzalı bir kararnameyle ÖTV oranlarında değişiklikler yapıldı.

“İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Diğer Bazı Mallarda Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar.” ismiyle yayımlanan kararnamenin içeriği şu şekildedir :

796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkemizde üretilerek ihraç edilen tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi ÖTV’ye tabi motorlu kara taşıtlarının, üretim süreçlerinde kullanılan ilk dolum yağlarının tamamı ile akaryakıtlarının belli bir kısmına ilişkin ÖTV tutarları, sözü edilen taşıtların üretim maliyetlerinin düşürülerek sektör ihracatının teşvik edilmesi ve bu alanda rekabet gücümüzün artırılması amacıyla ÖTV’den arındırılmıştır.

Böylece ülkemizde üretilen ve yukarıda sayılan araçlara konulacak motor yağları ve  madeni yağların tamamı ÖTV’den istisna tutulmuştur. Bunlara ek olarak akaryakıtların belli bir kısmı ÖTV’den istisna edilmiştir.

İstisna Kaç Litreyle Sınırlanmıştır? 

Buna göre 4760 sayılı kanuna ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarları, bu malların aynı kanuna ekşi (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 GTİP numaralarında yer alan mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacaktır. Ancak bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için; 87.03 GTİP numarasındaki mallarda 7 litreyi, 87.11 GTİP Mallarda “2” litreyi geçmemesi gerekmektedir. Yine diğer mallarda ise 15 litreyi geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu maddede kapsamında ihraç edilen mallarda kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlara daha önce uygulanan vergi tutarı için 4760 sayılı Kanunun 12. maddesinin 4 numaralı fıkrasının uygulanacağı belirtilmiştir.

Yapılan düzenleme bununla da sınırlı değildir. Kürkten mamul mal imal eden ve ihraç eden vatandaşlarımızı da sevindirecek bir düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de bazı mallarda uygulanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının belirlenmesine ilişkin karar yayımlandı.

Hangi Kürklerde ÖTV Oranı Sıfırlandı

Yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 43.01 emtia kodlu ham kürklere ilişkin Özel Tüketim Vergisi yüzde 0’a düşürüldü. Daha önce ÖTV yüzde 20 olarak uygulanıyordu.43.02 emtia kodlu dabaklanmış veya aprelenmiş kürklerde de ÖTV yüzde 0 olarak belirlendi. 43 emtia kodlu kürkler ve taklit kürkler ve bunların mamulleri için ÖTV oranı %25 olarak belirlenmiştir.
Kürkten mamul eşyanın girdisi niteliğinde olan ham kürkler ile dabaklanmış veya aprelenmiş (yarı mamul) kürkler dolayısıyla yüklenilen ÖTV, kürkten mamul eşyanın
Türkiye’de teslime konu edilmeyip ihraç edilmesi durumunda imalatçı-ihracatçılar üzerinde yük olarak kalıyordu. Sektör ihracatının teşvik edilmesi ve bu alanda rekabet gücümüzün artırılması amacıyla değişiklik ihtiyacı doğdu. Bu sebeple ham ve yarı mamul kürklerdeki ÖTV oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Türkiye’de teslime konu edilen kürkten giyim eşyası ve aksesuarı ve kürkten diğer eşya ile taklit kürkler ve bundan mamul eşyadaki ÖTV oranı ise % 25 olarak belirlenmiştir.

Kürklerde ÖTV Oranı Sıfırlandı  başlıklı haberimiz burada son bulmaktadır. Bu değişiklik basında da yer aldı. Dilerseniz buradan basında yer alan bir habere göz atabilirsiniz. Ayrıca vergi dünyasına dair son gelişmeleri sitemizin haberler kısmından takip edebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here