Kredilerde Vade Değişikliği

0
186
Toki İstanbul Başvuruları

Son dönemde ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar tüm vatandaşlarımızı etkilemiştir. Özellikle döviz ve altın eksenli iş yapanlar bu bunalımdan maalesef çok fazla etkilenmiştir. Buna bir takım ihtiyaçların artması da eklenince vatandaşlarımız bu giderlerin finansmanı için bankaların kapısını çalmışlardır. Kredilerde Vade Değişikliği başlıklı yazımızla bu konuya değindik.

Artan kredi borçlarını ödeyemeyen vatandaşlarımızın sayısı artınca Hükümetimiz vatandaşlarımızın kredi borçlarını hafifletecek birtakım düzenlemeler daha önce yapmıştı. Bizde Pratik Vergi ailesi olarak “Vatandaşlarımıza Pratik ve  Yaralı Bilgiler” sunmak için yüklendiğimiz bu sorumluluk gereği bu düzenlemelerin neler olduğu, neler yapılması gerektiğini etraflıca işlemiştik. İlgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Birçoğumuzun bankalara kredi borcu bulunmaktadır. Kredilerde vade değişikliği başlıklı bu yazımız mevcut kredi borçlarımızı ilgilendirdiği gibi tüketici kredisi, taşıt kredisi kullanacaklar ayrıca cep telefonu, bilgisayar, tablet alımlarında kredi kullanacak vatandaşlarımızı da çok yakından ilgilendirmektedir.

26 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan resmi gazetede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan hazırlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’le 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni Vade Süreleri Ne Kadar Oldu?

  • Tüketici kredilerinin vadesi 60 ayı.
  • Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 60 ayı.
  • Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ayı.
  • Bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı.
  • Tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı,Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı.
  • Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz denilerek yeni vade süreleri belirlenmiştir.

Hangi Krediler Kapsam Dışı?

Konut edinmeleri ve konut tadilatı kapsamında konutun 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 684 üncü maddesinde düzenlenen bütünleyici parçası niteliğini haiz olacak şekilde mal veya hizmet alımı amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler, eğitim ve öğrenim ücretinin finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçların finansmanı amacıyla doğrudan ilgili kurum veya kuruluşun hesabına ödeme yapılmak şartıyla kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler Yapılan bu düzenlemenin dışında bırakılmıştır.

Mevcut Krediler Bu Düzenlemeden Faydalanabilir Mi?

Yapılan değişikliğin 2. Maddesine Şu ibare eklenerek mevcut kredi borcu olan vatandaşlarımızın borçlarını yeniden yapılandırabileceği hükme bağlanmıştır.

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce kullandırılan ihtiyaç kredilerinin borç bakiyeleri borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla altmış ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilir.”

Bu Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecektir?

Yapılan bu düzenleme resmi tarihte yayımlandığı gün itibariyle yani 26 Şubat 2019 gününde yürürlüğe girmiştir. Sizde bu tarih itibariyle kredi borcunuzun bulunduğu bankaya başvurarak borcunuzu yeniden yapılandırıp borç yükünüzü hafifletebilirsiniz.

Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Kredilerde Vade Değişikliği başlıklı yazımızı burada sonlandırırken sizlerinde görüş ya da önerileri olursa bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here