Kitaplarda KDV Oranı

0
364
Kitaplarda KDV iadesi

Uzun zamandır beklenen haber geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın  “Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Böylece dijitalleşmeyle birlikte dezavantajlı duruma düşen yayıncılara destek sağlıyoruz” diyerek müjdeli haberi verdi. Peki kitaplarda KDV oranı nasıl olacak?

Kitaplarda KDV muafiyeti 22 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la resmileşerek yürürlüğe girdi. Kitaplarda KDV oranı başlıklı bu yazımız özellikle kitapseverleri bir hayli sevindireceğe benzemekte.

Kitaplarda KDV Oranı değişikliği kitapseverlerin cebine nasıl yansıyacağına geçmeden önce değişiklik öncesi durum nasıldı ona bir göz atalım.

Değişikli öncesi madde bendi şu şekildeydi:

“(7161 sayılı kanunun 17. maddesiyle değişen bent ; Yürürlük: 01.02.2019 tarihinde uygulanmak üzere 18.01.2019) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi” denilmekteydi.

KDV Oranında Değişiklik Nasıl Yapılır?

KDV kanunumuz Cumhurbaşkanlığı kararıyla vergi oranlarında değişiklik yapılabileceğini KDV kanununun 28.maddesinde belirtilmiştir. İlgili madde  “Katma değer vergisi oranı, vergiye tabi her bir işlem için % 10’dur. Cumhurbaşkanı bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkilidir” şeklindedir. Buna göre  Cumhurbaşkanına KDV oranlarında değişiklik yapabilme yetkisi hükme bağlanmıştır. 13. Maddesi son fıkrasında ise “Cumhurbaşkanı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232. maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddi, istisna uygulamasında asgari tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisnaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir” diyerek de istisnanın sınırını belirleme yetkisi vermiştir.

Düzenleme Öncesi Kitaplarda KDV Oranı Nasıldı? 

I SAYILI  LİSTE  (Oran%1) 

  • Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1. maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) (32) bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),
  • Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları.

II SAYILI LİSTE (Oran%8)                        

  • Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1.  maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,
  • KDV Kanunu’nda yer alan bu tarifeyi daha anlaşılır hale getirecek olursak gazete, dergi, Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitaplarında KDV oranı  KDV oranı %1, kitap ve benzeri yayınlarda %8, 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılan müstehcen yayınlar ve sesli kitaplarda %18’di.

Kitaplarda KDV oranı Sıfıra indirildi

Yapılan düzenleme Kitaplarda KDV’yi kaldırmıştır. Yapılan düzenlemeye bakacak olursak;

22 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan kanunda KDV kanununun 13. Maddesindeki “Araçlar, Petrol Aramaları ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda İstisna” başlığını düzenlemektedir. Bu maddenin “n” (7161 sayılı kanunun 17. maddesiyle değişen bent ; Yürürlük: 01.02.2019 tarihinde uygulanmak üzere 18.01.2019) bendi  Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların tesliminin istisna olduğunu belirtiyordu. Yapılan kanuni düzenlemeyle 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(“n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),” Buna göre müstehcen yayınlar hariç kitap ve süreli yayınlarda KDV kaldırılmıştır.

Sonuç olarak;

İlgili değişiklik pek çok okuru sevindirdiği gibi kitap fiyatlarında da ucuzlamayı getirecektir. Peki kitapseverlerin cebinde ne gibi değişiklik olacak kısaca bir göz atacak olursak; KDV’li fiyat 216 TL olan bir kitabı 200 TL’ye alabilecektir. Ufakta olsa fiyatlarda gözle görülür bir indirim olmaktadır. Bu vesileyle bizde Pratik Vergi ailesi olarak tüm kitapseverlere bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyoruz.

Kitaplarda KDV Oranı oranı başlıklı haberimiz burada sona ermektedir. Sizlerin de eklemek istediği bilgiler ve sormak istediği sorular varsa bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıca vergi dünyasına dair son gelişmeleri hızlıca buradan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here