KDV İadesinde Tecil-Terkin Uygulaması

0
476
KDV İadesinde Tecil-Terkin Uygulaması

KDV İadesinde Tecil-Terkin Uygulaması başlıklı bu yazımız, ihraçatçıları, maliye meslek mensuplarını ve vergi dairelerinin KDV servislerini yakından ilgilendirmektedir. Öyleyse ilgili yazımızı başlayabiliriz.

İmalatçı vasfına sahip işletmelerin (Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu bulunan) ihracatçı firmalara yaptıkları satışlarda KDV hesaplamayabilirler. Bu kapsamda yapılan teslimlerle ilgili olarak düzenlenen faturaya; “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.” ifadesi yazılır. Bu satış neticesinde yüklendikleri KDV’yi ”ödenecek KDV”lerinden mahsup ederler ya da ödenecek KDV’leri yoksa diğer borçlarına bağlı bulundukları vergi dairesinden mahsup isteyebilirler. Mükelleflerin ihraç kaydıyla teslimlerinden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, KDVGUT’de sayılan belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Şayet nakit almak isterlerse 5.000 TL ye kadar rapor gerekmeksizin 5.000 TL üzeri ise vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. İhraç kayıtlı satışlarda iade işlemleri özetle bu şekildedir. İade uygulamasına dair her şeyi KDV Genel Uygulama Tebliği’nde bulabilirsiniz. Biz yazımızda mükelleflere ve meslek mensubu vatandaşlarımıza mahsuben veya 5.000 TL’ye kadar nakden iade taleplerinde gerekli belgeleri basitçe anlatacağız.

İmalatçı vasfına sahipseniz ve ihracatçılara mal tesliminde bulunuyorsanız iadede gerekecek belgelerin neler olduğuna dair her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

Öncelikle satış öncesi durumu irdeleyelim. İmalatçı vasfına haiz olan işletmeler imal ettiği malların ihracatçıya satışında, satış faturasında yukarıda da belirttiğimiz gibi “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden, KDV tahsil edilmemiştir.” ifadesi yazılır. İhraç kayıtlı satışlarda ilk adım bu şekildedir. Daha sonra listeler sisteme yüklendikten sonra yine sistemden talepte bulunulur. Bu arada tecil edilen KDV’niz mevcutsa muhakkak vergi dairesi bilgilendirilerek verginin tecil edilmesi istenmelidir. Aksi takdirde Tecil edilmeyen KDV borç olarak görülecektir. Bunun da sebep olacağı sonuçlar; tarafınıza ödeme emri ya da banka hesaplarınıza e-haciz konulması olabilmektedir. Konumuza geri dönecek olursak, KDV Talebi mahsuben veya nakden olabilir. Sisteme yüklenecek listeler aşağıda sıralanmıştır.

Kayıtlı Satışlarda KDV İadesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

  • Standart iade talep dilekçesi
  • İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.)
  • İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.).
  • İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi
  • Gümrük beyannamesi çıktısı veya listesi (serbest bölge işlem formu veya özel fatura örneği)
  • İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı(taahhütname), (Bu yazıda; ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının, belgeyi talep eden imalatçının adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir.)
  • İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi

Sayılan bu belgeler sisteme yüklendikten sonra yine sistemden talepte bulunulmalıdır. Sistemden mahsuben veya nakden talepte bulunduysanız artık vergi dairesinden eksik bilgi ya da belge talebi olup olmadığını bekleyiniz. Süre uzarsa dosya memurunuzu telefonla arayıp bilgi alabilir ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı İnteraktif Vergi Dairesi’ndeki  KDV İadem Nerede uygulamasını kullanabilirsiniz. Ancak en sağlıklı bilgiyi telefonla arayarak alabilirsiniz. Gerekli incelemeler sonucunda dosya memurları mükelleflerden bir takım belgeler isteyebilir.

Vergi dairesinin mükelleften isteyeceği belgeler genellikle şunlardır:

  • İhraç kayıtlı satışlara ilişkin GÇB ve Satış faturaları örnekleri,
  • Kontrol raporunda eksiklik varsa eksikliklerin giderilmesi
  • Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporunun güncel tarihli örnekleri vb. gibi belgeler mükelleflerden istenecektir

KDV İadesinde Tecil-Terkin Uygulaması başlıklı bu yazımızda ihraç kayıtlı satışlarda mükelleflere pratik bilgiler sunmaya çalıştık. KDV İadesinde Tecil-Terkin Uygulaması başlıklı bu yazımıza dair sormak istediğiniz sorular veya eklemek istediğiniz bilgiler varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bu yazıya ek olarak  KDV İadesi Alan Mükelleflere Müjde başlıklı bu yazımızın da dikkatinizi çekeceğini düşünüyoruz. İlgili yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here