KDV İadesi Eksiklik Yazıları Nedir?

0
348
Kürklerde ÖTV Oranı Sıfırlandı

Özellikle ihracat yapan, tevkifatlı ve ihraç kayıtlı satış yapan, indirimli orana tabi işlemler vb. gibi faaliyetler nedeniyle iade hakkı bulunan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir yazıyla karşınızdayız. KDV iadesi uzun ve zor bir süreç olmasının yanında geniş bir mevzuata sahip olması nedeniyle vatandaşlarımızı ve meslek mensubu muhasebecilerimizi epeyce yormaktadır. Bizler de Pratik Vergi ailesi olarak vatandaşlarımıza ve meslek mensubu dostlarımıza KDV iadesi eksiklik yazılarının giderilmesi konusunda yardımcı olmaya çalışacağız. Peki KDV iadesi eksiklik yazıları nedir? KDV İadesi Eksiklik Yazılarının Giderilmesi nasıl olur? KDV İadesi Eksiklik Yazıları nasıl giderilir?

KDV iadesi eksiklik yazıları nedir? başlıklı yazımıza geçmeden önce sitemizde daha önce yayımlanan KDV iadesi sürecine ilişkin “KDV İadesi Alan Mükelleflere Müjde” ve “KDV iadesinde Süre Kısalacak” başlıklı yazımızı okumanızı, sürece dair bilgi sahibi olmanız açısından tavsiye ederiz.

KDV iadesinde Yazışma Süreci Nasıldır?

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan hükümler gereğince, KDV Genel Uygulama Tebliği ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan katma değer vergisi iadesi işlemlerinde, iade talebinde bulunan mükelleflerin ibraz ettikleri bilgi ve/veya belgelerde eksiklik bulunması veya vergi dairesi tarafından resen ve lüzum görülmesi halinde, bu durum iade işlemini gerçekleştiren vergi daireleri tarafından mükelleflere posta ya da e-tebliğ yoluyla tebliğ edilen bir yazı ile bildirilmektedir.

Bilindiği üzere KDV Genel Uygulama Tebliği ile iadeye ilişkin belirlenen listeleri İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Mükelleflerin elektronik ortamda gönderdikleri KDV iade listelerinin analiz sonucu Gelir İdaresi Başkanlığı Risk Analiz Merkezince hazırlanan “KDV İadesi Kontrol Raporu” nun (KDVİRA) gereğinin yerine getirilmesinde vergi dairelerince uyulacak usul ve esaslar belirlenmiştir.

KDVİRA ve GEK-OEK hataları nedir?

Risk Analiz Merkezince Katma Değer Vergisi Risk Analizi Projesi (KDVİRA) kapsamında “KDV İadesi Kontrol Raporu” oluşturulur. Bu raporda yer alan eksik bilgi, belge ve hatalar ortaya çıkarılır. KDVİRA’da oluşan GEK (genel esas kontrolü) ve OEK (özel esas kontrolü) hatalarının nasıl giderileceğini önümüzdeki günlerde farklı bir yazıyla kapsamlı bir şekilde ele alacağız.

Eksiklik yazılarına cevap vermede süre var mı?

İade/mahsup talebinde bulunulan dönemler için nakit iade ya da mahsup talebinde bulunulması halinde bilgi ve belgeler tamamlanmadan ve KDVİRA’daki hatalar giderilmeden iade/mahsup talebinin değerlendirmeye alınmaz. Eksiklik yazılarında belirtilen bilgi ve belgelerin eksiklik yazısının tebliğinden itibaren KDV Genel Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden 30 gün içinde noksansız olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.

Nakit ve mahsup taleplerinde süresinde cevap verememe durumunda ne olur?

30 günlük süreden sonra eksikliklerin tamamlanması halinde ise mükellefin mahsup talepleri eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirileceği ve borcun vadesinden eksik belgelerin tamamlandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır. Şayet eksiklikler 30 gün içerisinde giderilmezse bazı vergi dairelerince mahsup talepleri 30. günün sonunda reddedilmektedir. Bu durumda mevcut olan vergi borcunuz için mahsup talebi olmayacağından bu borç hakkında takip başlatılır ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun cebri icra hükümlerine göre tahsili yoluna gidilir. Nakit iade talebi varsa talebin sisteme gönderildiği tarih değil eksiklilerin tamamlandığı gün esas alınarak iade yapılır.

SGK borcuna mahsup taleplerinde süresinde cevap verememe durumunda ne olur?

Ayrıca cari dönemde SGK mahsup talebi olması halinde eksik bilgi ve belgeler tamamlanmadığı ve KDVİRA hataları giderilmediği için mahsup talebi yerine getirilmez. Bu durumda SGK borcu vadesinde ödenmemiş olur. Nihayetinde vadesinde ödenmeyen SGK borcu nedeniyle mükellefin varsa indirim hakkı kaybolur. Burada çok önemli bir bilgiyi paylaşalım. Bu gibi ciddi külfete neden olan sonuçlarla karşılaşmamanız için özellikle SGK mahsup talepleri hazır olan dönemlerden istenmelidir. Aksi takdirde mükellefe tanınan 30 günlük sürede bilgi ve belgeler yetişemeyebilmektedir.

SGK mahsupları hakkında kısa bir anekdot paylaşmak gerekirse; Bazı vergi daireleri SGK borcu mahsuplarında kısmi mahsup yapma yoluna gidebilmektedir. Burada amaç tamamen, SGK mahsubu yapılmayıp indirim hakkının yanmaması için vatandaşlarımızın mağdur olmamasıdır. Tabi bu durum bir teamül değil insiyatiftir.

KDV İadesi Eksiklik Yazıları Nedir? başlıklı yazımıza bir örnekle devam edelim.

İsmail Ticaret Ltd. Şti. ‘nin nisan ayı KDV iade hakkı 100.000 TL’dir. Yeni dosya teslimi (ilk kez sistemden talep gönderilmesi) yapan İsmail Ticaret Ltd. Şti. 3.000 TL SGK cari dönem prim borcuna mahsup talebinde bulunmuştur. Bu durumda ilgili vergi dairesi mükellefin iade alacağının çok altında mahsup talebi bulunmasını mazur görebilir. Dosyası hazır olmasa dahi mağdur olmaması açısından mahsup talebini vadesinde yerine getirebilir.

Bu örneğin ardından KDV İadesi Eksiklik Yazıları Nedir? başlıklı yazımız sonlandırıyoruz. Sizler de KDV iade sürecinde yaşadığınız sorunları ve olumsuzlukları bizlerle paylaşabilir ya da yorum yapabilirsiniz. Unutmayalım ki sizler bu konularda yaşadığınız problemleri paylaşmadıkça kimsenin ve elbette hiçbir yetkilinin haberi olmayacaktır. Bizler de Pratik Vergi ailesi olarak sizlerin bu konularda hazırlayacağı yazıları yayımlamaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz. Bizleri Twitter, Facebook ve Linkedin hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sitemize yazılarınızla destek vermek isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here