KDV İadesinde Süre

0
330
Banka Muhasebe Uygulamalarında Değişiklik

Resmi gazetede 20 Şubat Çarşamba günü yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’le KDV iadesi alan mükellefleri sevindirecek bir düzenleme yapıldı. Peki Kdv İadesi alan mükelleflere müjde niteliğindeki bu değişiklik neymiş? Bu değişiklikleri okurlarımız için detaylıca araştırdık. Öyleyse KDV İadesinde Süre başlıklı yazımıza başlayalım.

KDV Genel Uygulama Tebliği 4/A başlığında “4.YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler” başılığıyla YMM KDV İadesi tasdik raporuyla iadenin usul ve esasları anlatılmaktaydı. Bu bölümün başlığına “4.YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler” bölüm başlığından sonra gelmek üzere “4.1. Genel Olarak” bölüm başlığı eklenmiştir.

Değişiklikler bununla da sınırlı değildir. Daha önceleri KDV iadesinin yapılabilmesi için eksik bilgi ve belgelerin giderilmesinin yanı sıra KDVİRA sistemi denilen KDV İadesi Risk Analiz Raporundaki (kontrol raporu) tüm olumsuz hatalarında giderilmesi gerekiyordu.

KDVİRA sistemi nedir?

KDVİRA sistemine dair tüm ayrıntıları ve hataların nasıl giderileceğini ilerleyen günlerde sitemizde anlatacağız. Şimdi konumuzdan sapmamak için KDVİRA sistemine özetle değinecek olursak, bu sistem genel esas ve özel esas kontrolü yapan bir sistemdir. Genel esas kontrolünde GÇB, şatış faturaları, tarih kontrolü, YMM sözleşme bilgileri kontrolü, yüklenim oranı kontrolü vs. gibi bir çok veri kontrolü yapılırken, özel esas kontrolünde alt mükelleflerde özel esaslara tabi mükellef olup olmadığının kontrolü yapılmaktadır. Tüm bu kontroller yapıldıktan sonra oluşan hatalar vergi daireleri tarafından raporu hazırlayan YMM’ye e-tebliğ yoluyla bildiriliyordu. Ve bu hatalar giderildikten sonra iade işlemi diğer eksikliklerinde giderilmesine göre yerine getiriliyordu. Tüm bu yazışma, bilgi belge ibrazı işleri bürokrasiyi artırmakta ve mükellefi yani girişimciyi üretimciyi mağdur etmekteydi. Başkanlık sisteminin getirilme sebebi bürokrasiyi ve devletin hantal yapısını minimize etmekti. Bu hükümet sisteminin getirilmesiyle kararlar daha hızlı alınmakta ve vatandaşların mağduriyeti hızlıca giderilmektedir. Bu tebliğde bu amaçla çıkarılmış bir tebliğdir.

Resmi gazetede yayımlanan tebliğin getirdiği kolaylıklar neler?

Yayımlanan tebliğde “4.1. Genel Olarak” bölüm başlığı eklenmiş ve bu bölümden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte “4.2. KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması bölüm eklenmiştir. Buna göre şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri; standart iade talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanır. Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edileceği hükme bağlanmıştır.

Peki ön kontrol raporuna dayalı iade için gereken şartlar nelerdir?

  1. En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi vermiş olması,
  2. Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,
  3. Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;
  • Özel esaslara tabi olmaması, 
  • Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması.

4.Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı ve üçüncü paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması. 

Tüm bu şartları sağlayan mükelleflerin Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması kapsamında KDV İadesi Ön Kontrol Raporu’na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde KDV iade alacağının yerine getirilmesi mümkündür.

KDV iade alacağının kalanı nasıl yerine getirilecek?

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin tamamına yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporuna ilişkin kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Mükellefin kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilir.

​​HİS (hızlandırılmış iade sistemi) ve İTUS’tan ( indirimli teminat uygulama sistemi)  faydalanan mükelleflerde durum nasıldır?

HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması mümkündür. Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir. HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması da mümkün değildir.

KDV İadesinde Süre Başlıklı yazımız burada sona ermektedir. Sizlerin de KDV İadesinde Süre başlıklı yazımıza dair eklemek ve sormak istediğiniz bileğileri bizlerle paylaşabilirsiniz. Yine güncel gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail Akın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here