İş Yeri Kiraları BA Formunda Bildirilir mi?

0
119
İş Yeri Kiraları BA Formunda Bildirilir mi?

Vatandaşlarımızın kiraladıkları işyeri için de BA formu verip vermemeleri sorusu hep gündemde olmuştur. Bu nedenle işyeri kiralarının BA formuyla ilgisini kısaca irdelemekistedik. Bu nedenle İş Yeri Kiraları BA Formunda Bildirilir mi? başlıklı yazımızla bu konuyu kaleme aldık. Öyleyse sözü uzatmadan İş Yeri Kiraları BA Formunda Bildirilir mi? başlıklı yazımıza başlayalım.

BA-BS Formu Nedir?

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan (KDV hariç) 5.000 TL ve üzerindeki -Mal ve/veya hizmet alımlarını Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) -Mal ve/veya hizmet satışlarını ise Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) ile (KDV hariç tutarlar dikkate alınarak) bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahiltutarlar dikkate alınacaktır. Belgelerde gelir vergisi tevkifatınada yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınır.

İş Yeri için Ödenen Kira BA Formunda Bildirilir Mi?

396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümüne göre işyeri kira bedelinin Ba bildirimine dahiledilmesi gerekmektedir. Aynı Tebliğin (1.2.2.) numaralı bölümünde “Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır” ifadesi yer almaktadır. Buna göre belgede gelir vergisi tevkifatına da yer verilmesi halinde kesintiden önceki brüt tutarın bildirilmesi gerekmektedir.

BA-BS Formlarına İlişkin Cezalar 2019

2019 Yılı Mal ve Hizmet Alımlarına (Form Ba) ve Satışlarına (Form Bs) İlişkin Bildirim:

Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler. Kanuni Süresinden 10 Gün İçinde Verilmesi Halinde Ceza uygulanmaz.

Kanuni Süresinden 10 Günlük süreyi takip eden 15 gün içinde verilmesi Halinde 380 TL  (1/5) Özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Kanuni Süresinden 26 Günden İtibaren Verilmesi Halinde 1.900 TL  (1/1) -Özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Böylece vergi konusunda bir soru işaretini daha ortadan kaldırmış olduk. Sizlerin de bu ve başka vergi konularında soru, görüş ya da önerileri olursa bizimle irtibata geçebileceğini hatırlatırız. Ayrıca bu ve benzeri diğer konular hakkında bilgi sahibi olmak ve yeni gelişmelerden haberdar olmak isterseniz Pratik Vergi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail Akın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here