İş Tazminatlarından Alınan Vergilerin Reddi ve İadesi Nasıl Olacak?

0
216

Son zamanlarda gündemi takip eden mükellefler iş tazminatlarından alınan vergilerin reddi ve iade olacağı haberiyle karşılaşmaktadır. Peki, İş Tazminatlarından Alınan Vergilerin Reddi ve İadesi nasıl olacak? İşçi ve işverenlerin anlaşarak iş akdinin sona erdirdiği durumlarda ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan alınan vergilerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. İkale sözleşmesi kapsamında ödenen kıdem tazminatı dışındaki tazminatlar için vergi ödeniyordu. Yapılan düzenlemeyle bu ödemeler vergi dışı bırakıldı.

Daha Önceki Uygulama Nasıldı?

Konuyla ilgili vergi ödemiş olanlar dava açıyor ve davayı kazanıyorlardı. Davayı açan sayısının artmasıyla harekete geçildi ve 30 Ocak 2019 Çarşamba günü yayımlanan 7162 sayılı kanunla uygulama değiştirildi. Yapılan düzenlemeyle mahkemeye başvurmadan ve mahkeme kararı gerekmeden vergi iadesi yapılmasının önü açıldı.

Gelir Vergi Kanunu’nun 61. Maddesi 7. Bendinde “hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar” ücret olarak tanımlanmaktaydı ve vergilendirilmekteydi.

İlgili Değişiklik Neleri Kapsıyor?

Yukarıda belirttiğimiz 7162 no’lu kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na aşağıdaki geçici 89. Madde eklenmiştir, madde kanunda şu şekliyle yer almıştır:

27/3/2018 tarihinden önce karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, hizmet erbabının düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir.

Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunan konular için bu madde uygulanamaz. Yine bu maddeden faydalanabilmek için vazgeçilen önceki davalar için yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilemez.

Red ve iade işlemleri tarha yetkili vergi dairelerinde yapılacaktır. Ancak düzenlemenin uygulamaya geçmesiyle ilgili vergi dairelerine herhangi bir tebliğ henüz yapılmadı.  Red ve iade işlemleri için önümüzdeki günlerde vergi dairelerine resmi yazı gönderildiğinde İş Tazminatlarından Alınan Vergilerin Reddi ve İadesi nasıl olacak? Sorusunun cevabını sitemizden bulabileceksiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here