İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV İadesi Nasıl Olur?

0
106
İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV İadesi Nasıl Olur?

Geçtiğimiz günlerde kaleme aldığımız yazıyla “İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV Beyanı” konusunu tüm ayrıntılarıyla anlatmıştık. Bu defa beyandan sonra ihraç edilen araçlardaki yakıt ve madeni yağın ÖTV iadesini anlatmaya çalışacağız. Söz konusu ihracatlarda ÖTV iadesi Nasıl Olur? sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Ama öncelikle konuyu hatırlamak için yapılan düzenleme neler içeriyordu kısaca bir göz atalım. Devamında ise ÖTV İadesi Nasıl Olur? sorusu ile devam edelim.

Düzenlemede konu olan kara taşıtlarını bir önceki yazımızda saymıştık. Peki neydi bu araçlar?

Tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi ÖTV’ye tabi motorlu kara taşıtları ilgili yazımızın konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu araçların üretim süreçlerinde kullanılan ilk dolum yağlarının tamamı, akaryakıtlarının belli bir kısmına ilişkin ÖTV tutarlarının, bu taşıtların üretim maliyetlerinin düşürüldüğünden bahsetmiştik. Böylece sektör ihracatının teşvik edilmesi ve bu alanda rekabet gücünün artırılması amacıyla ÖTV’den arındırılması amaçlanıyordu.

Konuya ilişkin daha kapsamlı bilgi sahibi olmak ve iadeden önceki safha olan ÖTV’nin beyanı konusunda bilgi sahibi olmak isterseniz “İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV Beyanı” başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz. Bu yazımızda ise İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV İadesi Nasıl Olur? Sorusunu cevaplandırmaya çalışacağız.

Yazımıza öncelikle iade talep hakkı olanların kimler olduğu sorusuyla başlayalım.

İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV İadesini Kimler Talep Edebilir?

Bu uygulama kapsamındaki ÖTV iadesi, sadece yurt içinde üretilen araçlar için geçerlidir. Yine bu iade yurt içinde üretilen araçların ihraç edilmisi halinde vücut bulur. ÖTV iadesini bu üretim sürecinde ilk dolum yağları ve akaryakıtlarını kullanan imalatçılar talep edebilir.

İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı Ne Kadardır?

Cumhurbaşkanı Kararının 2. maddesine göre, ilk dolum yağları ve akaryakıtlarını ihraç edilen kara taşıtlarının üretim sürecinde yurt içinde ilk defa kullanmış olan imalatçılar, ihraç edilmiş her bir kara taşıtı adedine dair kullanımları için, bunlara teslim tarihi itibariyle uygulanan ve beyan edilerek ödenmiş olan ÖTV’nin;

 • İlk dolum yağlarında tamamını,
 • İlk dolum akaryakıtlarında ise 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda (binek otomobil) “7” litreyi talep edebilirler. 87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda  ise (motosiklet) “2” litreyi talep edebileceklerdir. Son olarak diğer mallarda da “15” litreyi geçmeyecek şekildeki kullanımlarına isabet eden tutarını, iade olarak talep edebilirler.
İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV İadesi başlıklı yazımıza bir örnekle devam edelim.

Örnek: İmalatçı (B), ÖTV (I) sayılı liste mükellefi (A)’dan 07/03/2019 tarihinde yürürlükteki vergi tutarı olan 1,7945 TL/Lt’yi ödeyerek aynı listenin (A) cetvelindeki motorin isimli maldan 2.000 Lt satın almıştır. Bu malın 800 Lt’sini ilk dolum akaryakıtı olarak (II) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 100 adet minibüsün üretim sürecinde eşit miktarda (her bir taşıt için 8 Lt) süresinde kullanmıştır. Bunların tamamını süresinde ihraç etmiştir.

Buna göre, ihraç edilmiş (II) sayılı listenin 87.02 G.T.İ.P. numarasındaki minibüslerin her bir adedi için Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca “15” litreyi geçmeyecek şekildeki ilk dolum akaryakıtı olarak kullanımlara isabet eden ÖTV tutarının iadesi talep edilebilecektir. İmalatçı (B), her bir minibüs adedi için 8 Lt (800 Lt/100 adet=8 Lt<15 Lt) olmak üzere toplamda 800 Lt motorin için ödenen (800 Ltx1,7945 TL/Lt=)1.435,60 TL ÖTV’yi iade olarak talep edebilir.

İade Talep Edilecek Vergi Dairesi Neresidir ve Süresi Ne Kadardır?

İhraç edilmiş kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanı Kararının 2. maddesinin yürürlük tarihinden itibaren, ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının, ithal ya da satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde bahsi geçen malların üretim sürecinde kullanılmış olması gerekir. Ayrıca üretilen kara taşıtları aynı süre içinde ihraç edilmiş olmalıdır. İhracat yapan firmalar bu süreler içerisinde KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilir. Ancak, şartlara uygun kullanımın yapılmış olması kaydıyla ihracatın 12. ay içerisinde gerçekleşmesi durumunda buna ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar yapılabilir. Bu süreler geçtikten sonra iade talep edilemez.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Kararının 2. maddesinin yürürlük tarihinden önce ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları bakımından, bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde bahsi geçen malların üretim sürecinde kullanılmış ve üretilen kara taşıtlarının da bu süre içinde aynı Kararın 2. maddesinin yürürlük tarihinden itibaren ihraç edilmiş olması şartıyla yine aynı süre içinde sözü edilen vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilir.

Bu taleplerin yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak, üretilen kara taşıtlarının ihracatını takip eden ay başından itibaren kullanımların gerçekleştiği döneme yönelik en az birer aylık dönemler itibariyle yapılması şarttır.

İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV İadesi Nasıl Yapılır? sorumuzu bir örnekle daha inceleyelim.

Örnek: 10/04/2019 tarihinde (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan benzin isimli maldan ÖTV’si ödenerek 3.000 Lt satın alınmıştır. Bu malın 1.000 Lt’si aynı yıl Mayıs ayı içerisinde (II) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 200 adet otomobilin üretim sürecinde eşit miktarda (her bir taşıt için 5 Lt) ilk dolum akaryakıtı olarak kullanılmıştı. Üretilen otomobillerin tamamı 2019 yılı Haziran ayı içerisinde ihraç edilmiştir. Benzinin kalan 2.000 Lt’si ise aynı yıl Temmuz ayı içerisinde ihraç edilen (II) sayılı liste kapsamında ÖTV’ye tabi tutulan 400 adet otomobilin üretim sürecinde 2019 yılı Haziran ayı içerisinde eşit miktarda  (her bir taşıt için 5 Lt) ilk dolum akaryakıtı olarak kullanılmıştır.

Buna göre, Haziran ayında ihraç edilen otomobillerin üretim sürecinde ilk dolum akaryakıtı olarak kullanılan 1.000 Lt benzine ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV için, 1/7/2019 tarihinden 30/4/2020 tarihine kadar iade talep edilebilir. Mayıs ve Haziran ayı içerisindeki kullanım miktarlarıyla ilgili olarak Haziran ve Temmuz aylarında ihraç edilen taşıtlar bakımından toplu iade talebi ise, 1/8/2019 tarihinden 30/4/2020 tarihine kadar yapılabilir.

İade Uygulaması ile İlgili İşlemler

Şimdi de İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV İadesi Nasıl Olur? sorumuza iade süreci ile devam edelim.

İade Talepleri Nasıl Yapılır?

İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine verilecek standart iade talep dilekçesi yapılır. İade talebinin nakden veya mahsuben yapılması mümkündür.

İade Talep Dilekçesine Eklenecek Belgeler Nelerdir?

İade taleplerinde dilekçe ekine aşağıdaki belgeler eklenir:

 • İade talep edenin sanayi sicil belgesi (aslı veya noter onaylı örneği). Bu belge bir defaya mahsus olmak üzere verilecektir. Belgenin vize edilmesi veya yenilenmesi halinde yeni belge ibraz edilir.
 • İadeye konu ÖTV’ leri içeren malların alımlarına ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi.
 • İmal edilerek ihraç edilmiş kara taşıtlarında ne kadar ilk dolum yağları ve/veya akaryakıtları kullanılması gerektiğine ilişkin ilgili kuruluşlardan alınan ekspertiz raporları. (Bu raporlar aynı imalat konusuyla ilgili olmak üzere geçerlilik süresi boyunca iade talebine konu her bir dönem için kullanılabilir. Ayrıca bu raporların sanayi odası bulunan illerde sanayi odalarından, sanayi odası bulunmayan illerde sanayi ve ticaret odalarından alınması gerekir. Bununla birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 5. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yapılan sanayici tanımı gereği sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayan 10 işçiye kadar işçi çalıştıran imalatçılarca söz konusu raporların sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı bulunduğu illerde ticaret odalarından alınabilir.)
 • İmalat sürecinde kullanılan miktarın uygunluğuna dair hesaplamaları içeren tablo.
 • İmal edilerek ihraç edilmiş kara taşıtlarında kullanılan ilk dolum yağları ve/veya akaryakıtlarının G.T.İ.P. numaraları bazında ithal/satın alma ve kullanma tarihleri ile kullanım miktarlarını ve bunlar kullanılarak imal edilen kara taşıtlarının G.T.İ.P. numaraları bazında ihraç tarihleri ile ihraç miktarlarını gösterir tablo.
 • İade talep edilen dönemle ilgili ihraç edilmiş kara taşıtlarının, gümrük beyannamesi veya listesi ile G.T.İ.P. numaraları bazında “Araç Tanıtım (Şasi) Numaraları”nı gösteren liste.
 • İade talep edilen dönemle ilgili ihraç edilmiş kara taşıtlarına ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturaların listesi.

İade Talebi Nasıl Yerine Getirilir?

İade talepleri, bu uygulamanın “İade Talep Dilekçesine Eklenecek Belgeler “ başlıklı bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmez.

Bu belgelerin vergi dairesine ibrazı üzerine ilgili vergi dairesi iadeye konu ihraç edilen kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılma durumuna bakılır. Yine ilk dolum yağ ve akaryakıtlarına ilişkin ÖTV’nin mükellefi tarafından ödendiği bu belgeler ile tespit edilir.

Mahsuben İade Talebinin Yerine Getirilmesi Nasıldır?

Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dâhil vergi borçları ve ferileri ile SGK’ya olan borçları (sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile bunların ferileri) için söz konusu olabilir.

Mahsup talebinin yerine getirebilmesi için;

 • İade Talep Dilekçesine Eklenecek Belgeler başlıklı bölümünde belirtilen belgelerin tamamlanması,
 • İadeye konu ÖTV tutarının ödenmesi gerekmektedir.

Bir takvim yılının üç veya daha fazla aylık dönemine ilişkin olarak mahsuben iade alan mükelleflerin, her takvim yılı için mahsuben iade alınan herhangi bir aylık dönemi vergi dairesince vergi incelemesine sevk edilir. Bu kapsamda yapılan vergi incelemesi sonucunda, tespit edilen iade alınması gereken tutarla ilgili dönemde iade alınan tutar arasında yüzde beşten fazla farklılık bulunması (fazla mahsuben iade alınmış olması) halinde, mükellefin ilgili takvim yılında mahsuben iade aldığı tüm dönemler vergi incelemesine sevk edilir. İnceleme sonucunda düzenlenecek rapora göre işlem tesis edilir.

Nakden İade Talebinin Yerine Getirilmesi Nasıldır?

Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılır.

Ancak, iade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, bu uygulamanın (1.3.2) bölümünde belirtilen belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğinin tespiti üzerine vergi inceleme raporunun sonucu beklenmeksizin beş iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Teminat olarak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca banka teminat mektubu veya nakit Türk Lirası verilmesi uygun görülmüştür. Şu kadar ki banka teminat mektuplarının, paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımamaları ve Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından bu Tebliğ ekinde (EK:15) olarak yer alan “Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği”ne uygun düzenlenmiş olmaları gerekir.

Banka teminat mektubu karşılığında yapılan iade talepleri için, teminat mektuplarının teyidi gerekmektedir.

Teminat çözümü işlemi, vergi inceleme raporuna göre gerçekleştirilir. İlgili vergi dairesince teminat mektuplarının çözümü sırasında teminat mektubunun uygun bir yerine; “ÖTV iadesi dolayısıyla alınan bu teminat mektubunun vergi dairemizde olan işlemi sona ermiştir.” şerhi düşülür. Ayrıca tarih yazılır ve mühür tatbik edilmek suretiyle imzalanır. Bu şerhi gören bankalar, vergi dairesinden ayrıca bir teyit almaksızın gerekli işlemi yaparlar.

Belge Eksikliği ya da Belgelerin Muhteviyatındaki Eksiklikler Nedeniyle Yapılamayan Mahsup İşlemleri

Vergi borçlarına mahsup taleplerinde vergi daireleri, mahsup talep dilekçesi ve eklerini inceleyerek belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini tespit eder. Bu eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirir. Bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla yerine getirilir.

30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup taleplerinin ise eksikliklerin tamamlandığı tarih itibarıyla yerine getirileceği ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanacağı tabiidir.

Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi Nasıl Yapılır?

İade hakkı sahipleri, iade alacaklarının yukarıda belirtilen şekillerde mahsubundan sonra kalan kısmının nakden iadesini talep edebilirler. Bu durumda nakden iade talebinin yerine getirilmesine dair bu uygulamanın (1.3.3.2) bölümündeki açıklamalara göre işlem yapılır.

İadeye İlişkin Diğer Hususlar Nelerdir?

Bu uygulamada vergi inceleme raporu ifadesi, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporu ifade eder.

Bu bilgileri de aktardıktan sonra “İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV’nin İadesi Nasıl Olur? ” başlıklı yazımızı burada sonlandırıyoruz. Sizlerin de yazılarımız hakkında görüş, soru ya da önerileriniz olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yapılan değişlik ve İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV İadesi Nasıl Olur? gibi yeniliklerden haberdar olmak veya vergi sorunlarına pratik çözümler bulmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca Sabah Gazetesin’de yer alan İhraç Araçlarda ÖTV desteği başlıklı habere göz atmanızı tavsiye ederiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here