İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV Beyanı

0
138
İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV Beyanı

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Türkiye’de üretilerek ihraç edilen tır çekicisi, minibüs, midibüs, otobüs, otomobil, kamyonet, kamyon ve motosiklet gibi ÖTV’ye tabi motorlu kara taşıtlarının, üretim süreçlerinde kullanılan ilk dolum yağlarının tamamı, akaryakıtlarının belli bir kısmına ilişkin ÖTV tutarlarının, bu taşıtların üretim maliyetlerinin düşürülmesi sektör ihracatının teşvik edilmesi ve bu alanda rekabet gücünün artırılması amacıyla ÖTV’den arındırılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmıştı. İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV Beyanı başlıklı bu yazımızda söz konusu düzenlemeden bahsedeceğiz.

Buna göre, ilk dolumda ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için;

 • binek araçlarda 7 litreyi
 • motosikletlerde, 2 litreyi,
 • diğer taşıtlarda ise 15 litreyi geçemeyeceği,
 • ilk dolum yağlarının ise tamamının ÖTV’den istisna olduğu belirtilmişti. Biz bu değişiklikten Kürklerde KDV oranı sıfırlandı başlıklı yazımızda bahsetmiştik. Dilerseniz bu yazıdan önce söz konusu yazıyı okuyabilirsiniz.

27/2/2019 tarihli ve 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2. maddesinde  kapsam genişletildi. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarlarının, bu malların aynı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki

 • 8701.20 (yarı römorkleriçin çekiciler),
 • 87.02 (Otobüs, minibüs, midibüs),
 • 87.03 (binek otomobiller) ,
 • 87.04 (eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar) ve
 • 87.11(motosikletler) G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu maddede ayrıca, bu kapsamda kullanılan ilk dolum akaryakıtlarında ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarının, üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için;

 • 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda (Binek otomobiller) “7” litreyi,
 • 87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda (motosikletler) “2” litreyi,
 • Diğer mallarda ise “15” litreyi geçemeyeceği ve
 • İhraç edilen mallarda kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlarına daha önce uygulanan vergi tutarı için, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesinin (4) numaralı fıkrasının uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Özel Tüketim Vergisi Kanununun sözü edilen maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden;

Bahse konu kararın 2. maddesinde düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, kara taşıtı imalatçılarına iade yöntemi ile uygulanması uygun görülmüştür.

İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV Beyanı başlıklı bu yazımızda ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının teslimine ilişkin ÖTV beyanının nasıl yapılacağını tüm yönleriyle anlatacağız. O halde İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV Beyanı başlıklı yazımıza başlayalım.

İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Teslimine İlişkin ÖTV’nin Beyan Nasıl Yapılır?

ÖTV (I) sayılı liste mükellefleri tarafından, ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının ihraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere imalatçılara tesliminde, bu malların vergi tutarları üzerinden ÖTV beyan edilerek ödenir.

Bununla birlikte akaryakıtların, bu uygulama kapsamında ihraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde ilk dolum akaryakıtı olarak kullanacak imalatçılara, dağıtım şirketleri tarafından elektronik sistemlerle bayileri aracılığı ile EPDK’nın 7/2/2007 tarihli ve 1088/1 sayılı Kurul Kararı uyarınca teslimi mümkündür.

İlk dolum yağları ve akaryakıtlarının ihraç edilecek kara taşıtlarının imalatçıları tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca doğrudan ithalinin yapılabilmesinin mümkün olması halinde, bu Tebliğin (I/Ç-1.1) bölümünde yapılan açıklamalar uyarınca, söz konusu malları ithal edenlerin, ÖTV (I) sayılı liste bakımından mükellefiyet tesis ettirmiş olması gerekir.

Peki ihraç edilecek kara taşıtlarının hangi koşulda teslim sayılır bir de buna bakalım. Şöyleki; imalatçıları tarafından ithal edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının, sözü edilen kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılması halinde teslim sayılacaktır. Bu  sebeple ithalatçı imalatçılar bahsi geçen kullanımlarına ilişkin olarak ÖTV beyan ederek öderler.

İlk dolum yağları ve akaryakıtlarının ithalatı sırasında gümrük idaresince alınan teminatın çözüm işlemleri ise, bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir. Bu ilgili bölümler ise V/A-3.1/e ve/veya V/A-3.2/ç bölümleridir.

İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının Üretim Sürecinde Kullanılması ve Üretilen Kara Taşıtlarının İhraç Edilmesine İlişkin Süreler

İhraç edilecek kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanı Kararının 2. maddesinin yürürlük tarihinden itibaren, ithal edilen veya ÖTV (I) sayılı liste mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan ilk dolum yağları ve akaryakıtları bakımından iade uygulamasından yararlanılabilmesi için şu şartın gerçekleşmesi gerekir.

 • Bunların ithal veya satın alma tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde kara taşıtlarının üretim sürecinde kullanılması gerekir. Yine üretilen bu kara taşıtlarının da yine aynı sürede ihraç edilmiş olması gerekir.

İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV Beyanı yazımızın burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde kaleme alacağımız “İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV İadesi “ başlıklı yazımızla devam edeceğiz. İhraç Edilen Araçlardaki Yakıt ve Madeni Yağın ÖTV  İadesi başlıklı yazımızda iadenin nasıl yapılacağını tüm yönleriyle anlatacağız. Sizlerin de yazılarımız hakkında görüş, soru ya da önerileriniz olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca yapılan değişlik ve yeniliklerden haberdar olmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here