Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Nasıl Verilir?

0
593
Veraset ve İntikal Vergisi

Son dönemde sıkça gündeme gelen poşet kullanımının ücretlendirilmesi hususu birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Zamanla vatandaşlarımızın duruma alışması ve alternatif metotlara yönelmesi olumsuz etkiyi epeyce azalttı. Bizler Pratik Vergi ailesi olarak geniş kadromuzla vergi konularında vatandaşlarımızı haberdar etmeye devam ediyoruz. Bugün de poşet kullanımının önceki evresi olan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Nasıl Verilir? başlıklı yazımızla okurlarımızı bilgilendirmeye çalışacağız.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Nasıl Verilir? başlıklı yazımıza geri kazanım katılım payı nedir sorusu ile başlayalım.

Geri Kazanım Katılım Payı Nedir?

Geri dönüşüm katılım payı, 2872 sayılı Kanunun ek 11. maddesi gereğince Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan, plastik poşetler için satış noktalarından alınan payı demektir. Bu paya ait beyanname ise 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden satış noktalarınca tüketicilere/kullanıcılara verilen plastik poşetler için ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının bildirilmesine ilişkin beyannameyi ifade eder.

Bu bilgileri verdikten sonra “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi nasıl verilir?” sorusuyla devam edelim.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

2872 sayılı Kanunun ek 11.maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

 2872 sayılı Kanunun ek 11. maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri;

a)  Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

b)  Diğerleri için üç aylık,

olarak belirlenmiştir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ne zaman verilir?

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi son günü

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24. günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Satış yapılmamışsa beyan yükümlülüğü var mıdır?

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Nasıl Verilir? başlıklı yazımızı bir örnekle pekiştirelim

ÖRNEK : Ankara ilinde market işletmeciliği faaliyetinde bulunan Akın Tic. Ltd. Şti.’nin Başkent Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Perakende olarak mal satan Akın Tic. Ltd. Şti. ürün satışlarında tüketicilere ücret karşılığında plastik poşet vermektedir Akın Tic. Ltd. Şti. Nisan/2019 beyan dönemi içerisinde tüketicilere hiç plastik poşet satışı yapmamıştır.

Bu durumda Akın Tic. Ltd. Şti.’nin Nisan/2019 beyan dönemine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek 24/5/2019 günü saat 23.59’a kadar Başkent Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Kağıt ve diğer poşet kullananlarda Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Nasıl Verilir? 

Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kağıt, karton, tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.  

Bu durumu da bir örnekle anlatalım.

ÖRNEK:  İstanbul ilinde tekstil ürünleri satışı yapan Sadat Tic.Ltd. Şti.’nin Kadıköy Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Perakende olarak mal satan Sadat Tic. Ltd. Şti. ürün satışlarında kağıt poşet kullanmaktadır.

Bu durumda Sadat Tic. Ltd. Şti. Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.

Geri Kazanım Katılım Payı için Muafiyet Var Mıdır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında ücretlendirme uygulamasından muaf tutulan plastik poşetleri tüketiciye/kullanıcıya temin eden satış noktaları, bu poşetler için Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.

Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinde, aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği vergi dairesi neresidir?

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi;

  • 2872 sayılı Kanunun ek 11.maddesi hükmü gereğince; gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu,
  • 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden; gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu yer vergi dairesidir.

Yetkili vergi dairesi hususunu örneklerle anlatalım.

ÖRNEK: Ankara ilinde ticari faaliyette bulunan Sebil Tic.A.Ş.’nin Seğmenler Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Mükellefin aynı zamanda İstanbul, Çorum, Samsun illerinde ve Bursa ili Gemlik ilçesinde şubeleri vardır.

Sebil Tic. A.Ş.’nin, merkez ve şubelerinden yapmış olduğu plastik poşet satışlarına ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini, plastik poşet satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24. günü saat 23.59’a kadar kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu Seğmenler Vergi Dairesine elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.

ÖRNEK : Konya ilinde faaliyet gösteren üç ortaklı Fatih-Volkan-Mustafacan Adi Ortaklığının Meram Vergi Dairesinde katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Ortak Fatih’in Ankara ili Kızılbey Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti, Ortak Volkan’ın Konya ili Meram Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti, Ortak Mustafacan’ın ise İzmir ili Kordon Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

Fatih-Volkan-Mustafacan Adi Ortaklığının, yapmış olduğu plastik poşet satışlarına ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini plastik poşet satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın 24. günü saat 23.59’a kadar Fatih-Volkan-Mustafacan Adi Ortaklığının katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyetinin bulunduğu Meram Vergi Dairesine ortaklık adına elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.     

Bu örnekleri de verdikten sonra  yazımızı burada sonlandırıyoruz. Pratik Vergi olarak vergi mevzuatını vatandaşlarımıza ve meslek mensubu dostlarımıza anlatmaya önümüzdeki günlerde yeni yazılarla  devam edeceğiz. Bu ve birçok vergi konularında bilgi sahibi olmak için bizleri Twitter, Facebook ve Linkedin hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sitemize yazılarınızla destek vermek isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here