Genç girişimcilerde kazanç istisnası

0
182

Genç girişimcilerde kazanç istisnası başlıklı bu yazımız ile yeni iş kurmayı hedefleyen gençlere ne gibi kolaylıklar sunulduğunu anlatacağız.

Genç girişimcilere sağlanan kolaylıklar nelerdir?

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan mükelleflere bir takım kolaylıklar öngören istisna için öncelikle yaş sınırı vardır. Bu istisnadan faydalanabilmek için   mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. Bu istisna tam mükellef gerçek kişilere sağlanan kolaylıklar arasındadır.

Bu istisna kapsamında mükellefler 3 vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı istisna tutulur.

Genç girişimcilere sağlanan kolaylıklar için şartlar

  • İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması.
  • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.).
  • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması.
  • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması.
  • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Genç girişimcilerde kazanç istisnası başlığı ile ilgili her türlü gelişmeyi sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca Genç girişimcilerde kazanç istisnası konusu ile ilgili sormak istediğiniz sorular veya eklemek istediğiniz bilgiler varsa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here