Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0
101
Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisi beyan dönemi olan nisan ayı içinde olmamız hasebiyle kurumlar vergisi konularına ağırlık vereceğimizi daha önceki yazılarımızda belirtmiştik. Verdiğimiz söz üzerine bu ay içinde kurumlar vergisiyle alakalı birçok yazıya sitemizde yer verdik. Bu defa “Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?” diyerek geçici vergi konusunu ele alacağız. O halde sözü uzatmadan Maliye Rehberi yazılarımıza Geçiçi Vergi Nedir diyerek yazımıza başlayalım.

Geçici Vergi Nedir?

Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.

Geçici Vergi Kimlerden Alınır?

Geçiçi vergi tüm mükelleflerden alınmaz. Yukarıda da belirtildiği üzere geçiçi vergi belirli vergi mükelleflerinden tahsil edilir. Bu mükellefleri tekrar sayarak yazımıza devam edelim:

  • gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri
  • serbest meslek erbabı
  • kurumlar vergisi mükellefleri geçiçi vergi mükellefidirler.

Geçici Vergi Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançlarına, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde yer alan oranın (%15) uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi oranı safi kurum kazancı üzerinden %22 olarak uygulanır. Hesaplanan geçici vergiden varsa aynı hesap dönemi ile ilgili olarak daha önce ödenmiş geçici vergi ve geçici vergiye tabi kazançlarla ilgili olarak tevkifat yoluyla ödenmiş vergiler mahsup edilecektir. Nahsuptan sonra kalan tutar olursa ödenmesi gereken geçici vergi olarak beyan edilecektir.

Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra “Geçici Vergi Nedir? Nasıl Hesaplanır?” başlıklı yazımızı burada sonlandırıyoruz. Sizlerin de yazılarımız hakkında görüş, soru ya da önerileri için bizlerle iletişime geçebileceğini hatırlatırız. Ayrıca bu ve benzeri bilgilere ve vergi konularında yapılan değişiklik ve yeniliklerden haberdar olmak için bizleri hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız. Ayrıca dilerseniz Mahfi Eğilmez hocanın vergi ve enflasyon arasındaki ilişkiyi irdelediği yazıyı da okuyabilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımızla

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here