Ev Hanımlarına Vergi Muafiyeti

0
217
Ev Hanımlarına Vergi Muafiyeti

Özellikle son dönemlerde aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen ev hanımlarının ve ek iş yapmak isteyen beylerin evde kullandığı dikiş-nakış makinası, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmadan ve dışarıdan işçi almadan 193 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında sayılan oturdukları evde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, tığ örgü işleri, dantel, tarhana, erişte, mantı, çiçek, pul, boncuk işleme, hasır, sepet bilumum el işlerini imal eden vatandaşlarımız aşağıdaki şartları taşımaları halinde esnaf muaflığından (vergi dışı olma) yararlanabilmenin şekil ve şartlarını detaylıca olarak sitemizde daha önce paylaşmıştık. İlgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Bu uzun cümlenin ardından ev hanımlarına vergi muafiyeti yazımıza geçeceğiz. Ancak esnaf muaflığından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın taşıması gereken şartları da belirtmek de fayda var. Bu şartlar:

  • İmal edilen ürünlerin, 193 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında olması,
  • Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletlerin kullanılmaması,
  • Dışarıdan işçi çalıştırılmaması,
  • Ürünlerin işyeri açmaksızın satılması,
  • Ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılmaması,
  • Ürünlerin, ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayırlarda satılmaması,
  • Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olunmaması,
  • Faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması gerekmektedir.

Kermes, Festival, Panayır Gibi Yerlerde Yapılan Satışların Vergilendirilmesi

Ürünlerin; ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere, düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

Evde Yapılan Ürünlerin İnternetten Satışı 

EV hanımları ev bütçelerine katkıda bulunabilmek için bir takım ürünler üretip bunları internet üzerinden satıyorlar. Bu iş kolu son zamanlarda artınca kanun koyucu da bir takım düzenlemeye gitti.

Bir çok ev hanımını ilgilendiren  Ev hanımlarına Vergi Muafiyeti konusuna değineceğimiz ana başlık ise şimdi başlıyor.

Ev hanımlarına Vergi Muafiyeti başlıklı konumuza ilgili kanuni düzenleme ile başlayalım. 30 Ocak 2019 Çarşamba günü yayımlanan 7162 sayılı kanunla evde imal edilen ürünlerin internetten satışı halinde vergi karşısındaki durumu hakkında bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemede Gelir Vergisi Kanununun 9. Maddesinin 1. Fıkrasının 6. Bendinde “iş yeri açmaksızın” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı, ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmamak üzere, internet ve benzeri elektronik ortamlar” ibaresi eklenmiştir. Konuyu daha basitçe anlatacak olursak yapılan kanuni düzenlemeyle evde imal edilen ürünlerin internetten satışın belli bir limite kadarı vergi dışı bırakılmıştır.

Ev Hanımlarının Ne kadarlık Kazancı İstisna Tutulmuştur?

İlgili yıla ait asgari ücret brüt tutarı X 12 ay  vergiden istisna olacak tutardır.

2019 yılı için istisna haddini hesaplayacak olursak:

2019 yılı asgari brüt ücret aylık tutarı 2558,40 TL X 12 = 30.700,80 TL’dir. Bu durumda evde imal edilen ürünlerin internetten veya benzeri elektronik ortamlar üzerinden satışı durumunda yıllık kazancın 30.700,80 TL’si vergiden istisnadır.

Birden çok çeşitte ürünün internetten satışı halinde vergilendirme          

193 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılan ürün çeşitlerinden, birden fazlasının üretilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerin toplam satış tutarı için geçerlidir.

Satışların bir kısmının internetten bir kısmının muafiyet kapsamındaki başka bir yerden olması durumunda vergilendirme

Satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının muafiyet kapsamında diğer şekillerde yapılması halinde, satış tutarının ilgili yıl içinde geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartı, sadece internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satışlar için geçerli olup, diğer şekillerde yapılan satışlarda tutar sınırlaması bulunmamaktadır.

Esnaf muafiyetinin kaybedilmesi

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi halinde, esnaf muafiyeti kaybedilecek ve izleyen takvim yılı başından itibariyle gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

Ev Hanımlarına Vergi Muafiyeti Örnekleri:

Şimdi Ev hanımlarına Vergi Muafiyeti başlıklı yazımızı örneklerle pekiştirerek ve yazımızı sonlandıralım.

Örnek 1:  193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Nida Hanım evinde ürettiği tarhana, erişte ve mantıları, komşularına, kamu kurumlarınca düzenlenen kermes, festival, panayırlarda ve internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır. Nida Hanım’ın 2019 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 25.000 TL diğer satış tutarı ise 10.000 TL’ dir.

Nida Hanım, internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 25.000 TL, 2019 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 30.700,80 TL’yi aşmadığından, muafiyetten faydalanmaya devam edecektir.

Örnek 2:  193 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanan Aydın Bey evinde ürettiği hediyelik turistik eşyaları belediye tarafından belirlenen geçici bir stantta ve internet üzerinden satmaktadır. Aydın Bey’in 2019 takvim yılında internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı 35.000 TL diğer satış tutarı ise 15.000 TL’ dir. Aydın Bey, internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 35.000 TL, 2019 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 30.700,80 TL’yi aştığından, muafiyetini kaybedecek ve 1/1/2020 tarihinden itibaren gelir vergisi mükellefi olacaktır.

Ev Hanımlarına Vergi Muafiyeti başlıklı yazımız burada sona ermektedir. Ev Hanımlarına Vergi Muafiyeti konusu ile ilgili her türlü düzenleme de sizleri haberdar etmeye sitemizden devam edeceğiz. Sizlerin de Ev Hanımlarına Vergi Muafiyeti konusuna dair eklemek istediğiniz bilgileri veya sormak istediğiniz soruları bizlere iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here