Esnaf Muaflığından Faydalananlar Nasıl Vergilendirilir?

0
111
Esnaf Muaflığından Faydalananlar Nasıl Vergilendirilir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. Maddesinde “vergiden muaf esnaf” başlığıyla düzenlenen esnaf muafiyetiyle ilgili sitemizde birkaç yazıya yer vermiştik. Bu defa Esnaf Muaflığından Faydalananlar Nasıl Vergilendirilir? başlığıyla kaleme aldığımız yazımızda esnaf muaflığı kapsamında bulunanları inceleyeceğiz. Öyleyse bakalım esnaf muaflığından faydalananlar nasıl vergilendirilir?

Esnaf Muaflığı Nedir?

Esnaf Muaflığının tanımını daha önce Esnaf Muaflığı Nedir? Kimler Yararlanabilir? başlıklı yazımızda detaylandırmıştık. Değerli vaktinizi almamak ve yazımızı uzatmamak adına ilgili yazıya ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Şimdi esnaf muaflığından faydalananlar için merak edilen sorular ile devam edelim.

Kimler vergiden muaf esnaftır?

  1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (4369 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle değişen parantez içi hüküm Yürürlük; 1.1.1999) (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç) ;(2)
  2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;
  3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47’nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51’inci madde şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar);
  4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşayan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir);
  5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler;

…..

Şeklinde devam eden vergiden muaf esnaflara ayrıntılı bilgi için Gelir Vergisi Kanununun 9. Maddesine bakabilirsiniz.

Biz konumuza dönecek olursak, yukarıda bir kısmını saydığımız esnaf muafiyetinden faydalananlar ne şekilde değerlendirilir? Sorusuna cevap aramaya devam edelim.

Esnaf muafiyetinden faydalananlar nasıl vergilendirilir?

Esnaf muaflığı kapsamında bulunanlar, mal veya hizmet teslim ettikleri kişilerin durumuna bağlı olarak tevkif suretiyle vergilendirilmektedir.

Esnaf muaflığı, Gelir Vergisi Kanununun 9. maddesinin son fıkrası hükmü gereğince, aynı Kanunun 94. maddesi uyarınca tevkif suretiyle vergilendirmeye engel teşkil etmemektedir.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi uyarınca tevkifat yapmak zorunda olanlar; esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve hizmet alımları karşılığında yaptıkları ödemeler üzerinden aynı Kanunda belirlenen oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapacaklardır.

Esnaf Muaflığından Faydalananlar Nasıl Vergilendirilir? başlıklı yazımız burada son bulmaktadır. Böylece esnaf muafiyetiyle ilgili bir başka konuyu daha açıklık getirmiş olduk. Sizlerin de yazılarımız hakkında görüş, soru ya da önerileriniz olursa bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sizleri yapılan değişlik ve yeniliklerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Her türlü gelişme ve vergi sorunlarına pratik çözümler bulmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail Akın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here