Emlak Vergisinde Vergi Değeri (Matrah) Nedir?

0
89
Emlak Vergisinde Vergi Değeri (Matrah) Nedir?

Sitemizde daha önce bir çok emlak vergisi konusuna yer vermiştik. Bu defa “Emlak Vergisinde Vergi Değeri (matrah) Nedir?” başlıklı yazımızla matrahın tespitine yönelik çok önemli bilgileri aktaracağız. O halde sözü uzatmadan yazımızla başlayalım.

Vergi değeri;
  1. Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre.
  2. Binalar için, Maliye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile hesaplanır. Ayrıca (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınır. Son olarak ise 31. madde uyarınca hazırlanmış bulunan Tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle, bedel hesaplanır.

Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur.

33 üncü maddeye (8 numaralı fıkra hariç) göre mükellefiyet tesisi gereken hallerde vergi değerinin hesaplanmasında, 213 sayılı Kanunun mükerrer 49. maddesinin (b) fıkrasına göre belirlenen arsa ve arazi birim değerleri, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin, 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınır.

Böylece “Emlak Vergisinde Vergi Değeri (matrah) Nedir?” başlıklı yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler yazdığımız yazılarımızla toplumumuzda vergi bilincini arttırmaya ve vergiye gönüllü katılımı sağlamaya devam edeceğiz. Sizlerin de yazılarımız hakkında görüş, soru ya da önerileri için bizlerle iletişime geçebileceğini hatırlatırız. Bu ve benzeri bilgilere ve vergi konularında yapılan değişiklik ve yeniliklerden haberdar olmak ve vergi sorunlarına pratik çözümler bulmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here