Emlak Vergisinde Tarh ve Tahakkuk İşlemleri Nasıl Yapılır?

0
55
Emlak Vergisinde Tarh ve Tahakkuk İşlemleri Nasıl Yapılır?

Pratik Vergi olarak her konuda kıymetli vatandaşlarımızı vergi konularında bilgi sahibi yapmaya emlak vergisi konularında devam ediyoruz. Sitemizde daha önce de emlak vergisi hakkında “Emlak Vergisi” ve “Belediye Gelirleri Nelerdir?” başlıklı yazılarımıza göz atarak bu konuda daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Sözü fazla uzatmadan” Emlak Vergisinde Tarh ve Tahakkuk İşlemleri” başlıklı yazımıza başlayalım.

Bina ve arazi vergisi, ilgili belediye tarafından;

Dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden bütçe yılının Ocak ve Şubat aylarında, Kanunun 33.maddesinin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerle bildirim verilmesi icap eden hallerde, vergi değerini tadil eden sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, vergi değerini tadil eden sebep bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulmuş ve bildirim, vergi değerini tadil eden sebebin meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılda verilmiş ise bildirimin verildiği tarihte,

33. maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı hallerde, takdir işlemlerinin yapıldığı bütçe yılını takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında,

29. maddeye göre hesaplanan vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. Bu şekilde tarh ve tahakkuk eden vergi, takip eden yıllarda, her bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır.

Bir il veya ilçe hududu içerisinde birden fazla belediye olması halinde, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan bina ve araziye ait bina ve arazi vergisini tarha yetkili olacak belediye, ilgili valiler tarafından belirlenir.

Böylece “Emlak Vergisinde Tarh ve Tahakkuk İşlemleri”başlıklı yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizler yazdığımız yazılarımızla toplumumuzda vergi bilincini arttırmaya ve vergiye gönüllü katılımı sağlamaya devam edeceğiz. Sizlerin de yazılarımız hakkında görüş, soru ya da önerileri için bizlerle iletişime geçebileceğini hatırlatırız. Bu ve benzeri bilgilere ve vergi konularında yapılan değişiklik ve yeniliklerden haberdar olmak ve vergi sorunlarına pratik çözümler bulmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here