Emek Piyasası Nedir? Nasıl Çalışır? Emek Piyasası Türleri Nelerdir?

0
41
Emek Piyasası Nedir? Nasıl Çalışır? Emek Piyasası Türleri Nelerdir?

Uzun bir aradan sonra maliye rehberi yazılarımıza emek piyasası ile devam ediyoruz. Bu piyasada işçinin emeğini arz ettiği konumdadır işveren ise emek talep eden konumdadır. Hepimizin bildiği gibi çıktı elde edebilmek için bir takım üretim girdilerine ihtiyaç vardır. Bu girdiler

  • Emek
  • Müteşebbis
  • Sermaye
  • Doğal kaynaklardır.

Maddi unsurlar olarak sayabileceğimiz  sermaye ve doğal kaynak ile insan unsurları olan emek ve müteşebbis bu piyasada karşılaşmaktadır.

Bu kısa tanımından bu piyasanın türleri ile devam edelim. Çalışma ekonomisi alanında tek bir piyasa yoktur ve uygulanan ekonomik sistem ile devlet türüne göre değişkenlik göstermektedir.

Emek Piyasası Türleri

Yazımıza emek piyasasının türleri ile devam edelim.

  • İdeal Emek Piyasası

Tam rekabet piyasasının geçerliği olduğu piyasa türüdür. Bu sebeple de hayali bir piyasadır. Emek arz ve talebi dengededir. İşsizlik uzun vadede bir problem değildir. İş gücü tam hareketlidir. Piyasaya giriş çıkışlar serbesttir. Piyasa aktörleri tam bilgiye sahiptir.

  • Tabii (Doğal) Emek Piyasası

Bu piyasa eksik rekabet şartları içerisinde gerçekleşir. Arz ve talep piyasa şartları ile oluşur. Piyasa dengesinde çeşitli problemler vardır. Arz talep dengesizliği söz konusu olduğu gibi işbgücü hareketliliğini engelleyen faktörler de mevcuttur. Aktörler arasındaki problemler bireysel ilişkilerle düzeltilmeye çalışır. Zira sendikalar güçsüzdür.

  • Kurumsal Emek Piyasası

Bu piyasa türünde, piyasa tamamen aktörlere bırakılmamıştır. Şöyle de söyleyebiliriz, devlet bu piyasa türünde aktörlerden biridir. Piyasa içinde oluşabilecek herhangi bir dengesizlikte devlet düzenleyici konumdadır. Yine sendikalar da bu piyasa türünde güçlüdür. İşçilerin sosyal güvenlik hakları sağlanmıştır.

  • Güdümlü Emek Piyasası

İş piyasası aksaklıkları devlet tarafından giderilmektedir. Otoriter devletlerde uygulanır. Aktörlerin ve sendikaların baskı güçleri olabildiğince azdır. Bu baskıyı devlet kendi elinde tutmaktadır. Zira devlet tek işveren konumundadır. Bu sebeple ücret ve fiyatı devlet belirlemektedir.

  • Himayeci Emek Piyasası

Bu piyasa türü karma ekonomi sistemi içinde görülür. Hem toplu ilişkiler sistemi mevcutken hem de devlet düzenleyici ve yardımcı kurumları ile piyasayı düzenler. Bu düzenlemeyi, yönetmelik ve kanun gibi mevzuatlarla yapabileceği gibi üst düzenleyici kurumlarla da piyasaya müdahil olabilmektedir.

  • Esnek Emek Piyasası

Bu piyasa türünün gelişmesinde hiç şüphesiz gelişen teknolojinin etkisi oldukça fazladır. Yine bu piyasanın gelişimi ile Fordist Üretim Süreci etkinliğini yitirmiştir.

Yazımızı fazla uzatmamak adına bu başlığı ayrıca ileri ki günlerde inceleyeceğiz.

Böylece yazımızı burada sonlandırıyoruz. Pratik Vergi Ailesi olarak vatandaşlarımızı vergi dünyasındaki gelişme ve yeniliklerden haberdar etmeye devam edeceğiz. Sizlerin de soru, görüş ve önerileri olursa bizimle iletişime geçebileceğinizi hatırlatırız. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here