E-Haciz nedir?

0
204
Kredi Kartıyla Vergi Borcu Nasıl Ödenir?

E- Haciz vergi dairelerinin alacaklarını tahsil edebilmesi için uyguladığı yöntemlerden biridir. E-haciz Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 79. Maddesine dayanılarak yapılır. Kanunda bu madde nasıl işlenmiştir öncelikle ona bakalım : “Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri; amme borçlusunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya mahallindeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edileceği gibi Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın üzerindeki alacaklar için doğrudan bankaların genel müdürlüklerine de tebliğ edilebilir. Haciz bildirisi bankanın genel müdürlüğüne de tebliğ edilmiş ise tüm şubelerini kapsayacak şekilde beyanda bulunma yükümlülüğü bankanın genel müdürlüğüne aittir. “ denilmiştir.

Diğer taraftan madde metninde tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirilerinin, alacaklı tahsil dairesince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilmesine ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilmesine imkân verilmiş olup elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Daha çok sizleri kanun metniyle sıkmadan pratik hayata geçmek istiyorum.

Vergi dairelerince e-haciz konulmasında herhangi bir standart yoktur. Genel işleyiş şu şekildedir: E-haciz konulacak borçlar öncelikle zamanaşımlı olandan başlar. Daha sonra vadesi geçmiş olan uzak tarihliden yakın tarihliye veya meblağa göre sıraya konulabilir. E-haciz konulmadan önce bir ödeme tebliği şarttır. Akabinde düzenlenecek haciz varakasına müsteniden e-haciz konulur. Elinize daha önce bir ödeme emri gelmişse, orada da mükellefe borcunu ödemesini veya mal bildiriminde bulunmasını belirttiğini görmüşsünüzdür.  Borç ödenmez veya mal bildiriminde bulunmazsa E-Haciz işlemi başlatılır.

E-hacizden çoğu kez mükellefin haberi sonradan olmaktadır. Mükellefler bankaya gittiklerinde ve bir hesaplarıyla ilgili bir işlem yaptıklarında hesaplarına gelen E-Hacizden haberdar olmaktadırlar.

E-Haciz Nasıl Kaldırılır?

Hesabımıza maliye tarafından konulan haciz nasıl kaldırılır? Devam edelim. Bankaya bir işlem için gittiniz ve vergi dairesince e-haciz konulduğunu öğrendiğinizde haczi koyan vergi dairesiyle irtibata geçmeniz gerekir. Vergi dairesinde görüşeceğiniz birim icra servisidir. Vergi dairesinin icra servisinde e-haciz için konulan tutarı öğrenebilirsiniz. Borç meblağını öğrendiğinizde bu borcun tamamını ödeyip e-haczi kaldırabilirsiniz. Ancak meblağ yüksek ve ödeme gücünüz de yoksa meblağın bir kısmını ödemeyi ve kalanını taksitlendirmeyi talep edebilirsiniz. Bu durumda borç tutarının ortalama % 20-30 (pazarlık yapmanızda önerilir) gibi bir kısmı peşin istenebilir.

Peki, ödeme gücünüz yok ve hesaptaki paraya da ihtiyacınız var. O zaman E-Haczin kaldırılmasında  bir diğer yol  borcun toplam tutarı kadar teminat gösterilmesi gerekir. Bu teminat, araç olabilir, arsa olabilir daire de olabilir.  Haciz ya da e-haciz borca yetecek kadar konulur. Örneğin; 20.000 TL’lik bir borç için e-haciz konulduysa piyasa değeri 20.000 TL olan araç (menkul) ya da bir gayrimenkul teminat gösterilebilir ve e-haciz kaldırılabilir. Bu teminat değişikliğinin kabulü ise idarenin takdirindedir.

Son olarak vergi dairesinin alacaklarını teminat altına alması için uygulayabileceği bir başka yöntemin de Araç Haczi olduğunu belirtmek isterim. Araç Haczi yazımızı da ileriki günlerde sayfamızdan bulabileceksiniz.

Dipnot: Seçim öncesi dönemlerde e-haciz siyasi kaygılardan ötürü pek uygulanmayan bir işlemdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here