Düzeltme Beyannamesi Nedir? Düzeltme Beyannameleri Damga Vergisine Tabi Midir?

0
61
Düzeltme Beyannamesi Nedir? Düzeltme Beyannameleri Damga Vergisine Tabi Midir?

Değişik vergi konularında yazarak vatandaşlarımızı bilgilendirmeye “Düzeltme Beyannamesi Nedir? Düzeltme Beyannameleri Damga Vergisine Tabi Midir?” başlıklı yazımızla devam ediyoruz. Verilen beyannamelerde eksiklik ya da hata fark edildiğinde telafi mahiyetinde verdiğimiz düzeltme beyannameleri nedir? Verilen düzeltme beyannamelerine damga vergisi tahakkuk eder mi? Sorularına yanıt arayacağız.

Düzeltme Beyannamesi Nedir?

Vergi beyannameleri ve eklerinin elektronik ortamda gönderilmesine 2004 yılının Ekim ayından itibaren başlanmıştır. Önceleri ihtiyari olarak başlayan bu uygulama zaman içerisinde belli büyüklükteki mükellefler için zorunluluk haline getirilmiştir. Günümüze kadar da bu kapsam genişleyerek devam etmiştir.

Günümüzde ise düzeltme ve pişmanlık talebi içeren beyannameler de elektronik ortamda gönderilmektedirler. Fakat düzeltme beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi sırasında mükelleflerin büyük sıkıntılar çektikleri ve maalesef bazı yanlışlıklar dolayısıyla istenmeyen vergi cezalarına sebebiyet verildiği görülmüştür. Cezai durumlarla karşılaşılmaması için nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili bilgileri önümüzdeki günlerde vereceğiz. Şimdi düzeltme beyannamesi verdiğimiz zaman damga vergisi tahakkuk eder mi? Bu soruya cevap arayalım.

Düzeltme Beyannamesi Damga Vergisine Tabi Midir?

6728 sayılı Kanunun 28/c-1 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlıklı bölümünün “2.Beyannameler” başlıklı fıkrasının (b) bendine, “Vergi beyannameleri:” ibaresinden sonra gelmek üzere “((f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)” şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.

Buna göre, kanuni süresinde düzeltme amacıyla verilen vergi beyannamelerinden damga vergisi alınmayacaktır.

Bu bilgiye de paylaştıktan sonra “Düzeltme Beyannamesi Nedir? Düzeltme Beyannameleri Damga Vergisine Tabi Midir?”başlıklı yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerin de yazılarımız hakkında görüş, soru ya da önerileri için bizlerle iletişime geçebileceğini hatırlatırız. Bu ve benzeri bilgilere ve vergi konularında yapılan değişiklik ve yeniliklerden haberdar olmak ve vergi sorunlarına pratik çözümler bulmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız.

Sevgi ve Saygılarımla

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here