Diğer Ücret Nedir?

0
226

Konu başlığımızı Diğer Ücret Nedir? Biz bu yazımızda Diğer Ücret Nedir? Kimler Diğer Ücretlidir? 2019 yılında diğer ücretli gelir vergisi ne kadar olacak? Bu ve benzeri soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Öyleyse Götürü Ücret bir diğer adıyla Diğer Ücret nedir? Başlayalım.

Kimler Diğer Ücretlidir?

Diğer Ücret Gelir Vergisi Kanunu 64. maddede kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar ve gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle Danıştay’ın olumlu mütalaasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar olarak tanımlanmıştır.

Diğer Ücretliler Vergilerini Nasıl Tarh ve Tahakkuk Ettirirler?

Diğer ücretlilerin vergi dairesine bildirimi nasıl yapılır? Bu soru ile devam edelim. Vergilendirme sürecinin birinci adımı tarh, ikinci adımı tebliğ, üçüncü adımı tahakkuk son adımı ise tahsildir. Biz daha önceki yazılarımızda Tebliğ konusuna değinmiştik. Dileyenler Tebliğ Nedir? Tebliğ Usulleri Nelerdir? başlıklı yazımıza buradan ulaşabilirler. Şimdi diğer ücretlilerin vergileri nasıl tarh ve tahakkuk ettirilir ona bakalım.

Diğer ücretli, ikametgahlarının bulunduğu yerin vergi dairesine giderek vergilerini tarh ettirirler yani hesaplatırlar. Eğer ki vergi dairelerine gitme durumları yoksa, sözgelimi yatılı ve uzak bir işte çalışıyorlarsa, faaliyetlerini icra ettikleri yerin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirirler. Diğer ücret için beyanname verilmez.

Götürü Vergi olan Diğer Ücretli Vergilemesinde Tarh Ne Zaman Yapılır?

Gelir Vergisi Kanunu 109. maddesinde mükelleflerin,  diğer ücretlerde gelir vergisini hizmetin ifa olunduğu takvim yılının 2. ayında, takvim yılı içinde işe başlanılması halinde ise işe başlama tarihinden itibaren 1 ay içinde vergi karnelerini (pratikte kimliklerini) bağlı oldukları vergi dairesine ibraz ederek vergilerini tarh ettirmeye mecburdur denilmiştir.

Diğer Ücretli Vergisi Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuruda Hangi Evraklar Gerekir?

Diğer Ücretli  Vergisi Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuruda Hangi Evraklar Gerekir? Gelir Vergisi Kanunu’nda verginin tarhı için vergi karnesinden bahsedilse de pratikte uygulanabilirliği yoktur. Bu yüzden web sitemizin misyonu olan vatandaşlarımıza “pratik çözümler” sunma adına uygulamada nelerin bulundurulması  gerekeceğini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kimlik fotokopisi
  • SGK işe giriş bildirgesi
  • İşveren ile işçi arasında yapılan sözleşme
  • Dilekçe

Bu evraklar ilk kayıt için gerekli evraklardır. Öteden beri diğer ücretli olarak çalışanlar için yıllık tahakkuk yaptırılacağı zaman kimlikleriyle bağlı olunan vergi dairesine başvurulması yeterlidir.

Diğer Ücretliler 2019 yılında Ne Kadar Vergi Ödeyecekler?

Diğer Ücretliler 2019 yılında ne kadar vergi ödeyecekler?  Diğer Ücretliler vergisi nasıl hesaplanır? Gelir Vergisi Kanunu 64. maddesine göre diğer ücretlilerin ödeyeceği vergi, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan yıllık asgari ücretin %25’dir. Bu hesaplamanın nasıl yapılacağını bir örnekle açıklayalım.

2019 yılı brüt asgari ücretin yıllık tutarı (aylık asgari ücret 2.558,40 TL x 12=) 30.700,80 TL’dir. Buna göre matrah, yıllık (2019) brüt asgari ücret olan 30.700,80 TL’nin %25’i yani ¼ ü (30.700,80/4=) 7.675,2 TL ‘dir. Bulunan bu matraha gelir vergisi oranı olan % 15’i uyguladığımızda Diğer ücretlilerin 2019 yılında ödeyeceği vergi 1121,28 TL olarak bulunur. Bu vergi Şubat ve Ağustos aylarında 2 eşit taksitle ödenir. Bulunan sonuca göre Şubat ve Ağustos aylarında ayrı ayrı 575,64 TL ödenecektir.

Yani diğer ücretli vergisi 2019 yılında 1121,28 TL’dir. İki taksit halinde Şubat ve Ağustos aylarında ödenir.

Diğer Ücretlerde Vergi Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

  1. Öteden beri işe devam edenlerde, yıllık verginin yarısı takvim yılının 2. (şubat) diğer yarısı 8. (ağustos) ayında
  2. Takvim yılının birinci yarısı (ocak-temmuz) içinde işe başlayanlarda yıllık verginin yarısı verginin karneye yazıldığı ayda (pratikte Vergi Dairesine başvurulduğu) diğer yarısı takvim yılının 8.ayında
  3. Takvim yılının ikinci yarısı (temmuz-aralık) içinde işe başlayanlarda verginin karneye yazıldığı ayda ödenir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here