Beyannamede Gösterilmeyen Geçmiş Yıl Zararları

0
326
Beyannamede Gösterilmeyen Geçmiş Yıl Zararları

Kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği nisan ayı içinde olmamız sebebiyle kurumlar vergisi sorunları hakkında daha fazla yazı yazacağımızı önceki yazılarımızda belirtmiştik. Bugün de verdiğimiz söz üzere “Beyannamede Gösterilmeyen Geçmiş Yıl Zararları” başlıklı yazımızı kaleme alacağız.

Yazımıza başlamadan önce sitemizde daha önce kurumlarla ilgili olarak yayınlanan “Kurumlar Bağış ve Yardımlarını Vergiden Düşürebilir Mi?” ve “Konsorsiyumlarda Tevkifat Nasıl Yapılır?” başlıklı yazılarımızı okuyarak bu konular hakkında bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz.

Şimdi sözü uzatmadan beyannamede gösterilmeyen geçmiş yıl zararları izleyen dönemlerde indirim konusu yapılabilir mi? Sorusuna cevap bulacağımız “Beyannamede Gösterilmeyen Geçmiş Yıl Zararları” başlıklı yazımıza başlayalım.

Geçmiş Yıllar Zararlarının Geçmiş Yıllar Karlarına Mahsubu

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. maddesine göre, kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar, kurum kazancından indirilebilir.

Bir hesap döneminde oluşan zararın müteakip 5 hesap döneminde elde edilen kardan mahsup edilmemesi halinde mahsup imkanı ortadan kalkmaktadır. Şayet birden fazla yılda zarar söz konusuysa zarar mahsubu en eski olandan başlar en yeni olana doğru gelir. Buradaki 5 yılın hesaplanmasında zararın oluştuğu yıl hesaplanmaz müteakip yıllar dikkate alınır.

Geçmiş Yıllar Zararlarının Mevzuattaki yeri

Kurumlar Vergisi Kanununun 9. Maddesinde ayrıca şöyle denilmektedir:

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek şartıyla beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar indirim konusu yapılır.

Peki geçmiş yıl zararlarının mahsubu için şartlar nelerdir? Bu soru ile devam edelim. Kanunun 20. maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile 20. maddenin ikinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen tam bölünme işlemi sonucu bölünen kurumdaki öz sermayesinin devralınan tutarını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararların indirilmesinde aşağıdaki şartlar ayrıca aranır:

  • Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması.
  • Devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi.

Bu şartların ihlâli halinde, zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş sayılır.

Beyan Edilmeyen Zararlar Mahsup Edilebilir mi?

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde geçmiş yıl zararlarının indirim konusu yapılabilmesi için kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.

İlgili hesap döneminde kazanç olmasına ve indirim konusu yapılabilecek geçmiş yıl zararı bulunmasına rağmen geçmiş yıl zararlarını dikkate almayan mükelleflerin, bu dönemi izleyen yıllarda geçmiş yıl zararlarını mahsuba konu etmeleri mümkün değildir. Ayrıca, ilgili yıl kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılmayan geçmiş yıl zararlarının beyannamenin verildiği tarihin içinde bulunulduğu hesap döneminin sonuna kadar düzeltme beyannamesi vererek indirim konusu yapılması mümkündür. Ancak, sonraki dönemde bu döneme ilişkin indirim konusu yapılmayan geçmiş yıl zararlarının düzeltme beyannamesi verilerek indirim konusu yapılması söz konusu değildir.

Zarar Mahsubu Türleri Nelerdir?

Zarar mahsubu vergi mevzuatında 3 şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;

  • Geçmiş yıl zararları,
  • Devir ve bölünme durumunda zarar mahsubu
  • Yurt dışı zararların mahsubudur.

Bugünkü yazımızda biz geçmiş yıl zararlarından bahsettik. Buna göre kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar olarak kurum kazancından indirilebilecektir.

Mükelleflerce bir hesap dönemi içerisinde oluşan zararın, müteakip 5 hesap döneminde oluşacak kârlarla mahsup edilememesi halinde mahsup imkanı ortadan kalkmaktadır.

Bu bilgileri de paylaştıktan sonra “Beyannamede Gösterilmeyen Geçmiş Yıl Zararları” başlıklı yazımızı burada sonlandırıyoruz. Sizler de bu ve diğer konular hakkında görüş, öneri ve sorularınızı bize iletebilir, bu ve birçok vergi konularında bilgi sahibi olmak için bizleri Twitter, Facebook ve Linkedin hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sitemize yazılarınızla destek vermek isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here