Belediye Gelirleri Nelerdir?

0
308
Belediye Gelirleri Nelerdir?

Pratik Vergi olarak her zaman olduğu gibi devletin gelir kalemleri hakkında bilgi vermeye ve vatandaşlarımızı aydınlatmaya sürdürüyoruz. Bu kez bir çok sınavda karşımıza çıkabilme ihtimali olan bir konuyla öğrenci arkadaşlarımızı da ilgilendirecek bir yazıyı kaleme alıyoruz. Kamu gelirlerinden biri olan Belediye Gelirleri Nedir? Belediye Gelirleri kaça ayrılır? Bu ve benzeri soruların cevaplarını Belediye Gelirleri Nedir? Başlıklı bu yazımızda bulacaksınız

Maliye Rehberi yazı dizimizle sınavlara girecek arkadaşlarımıza son tekrar notu içerikli kısa özetler paylaşmaya çalışıyoruz. Bu kısa hatırlatmadan sonra Belediye Gelirleri Nedir? diyebiliriz. Öyleyse buyrun.

Devletimiz güçlü üniter yapıya sahip olmakla birlikte yerel yönetimlere de birtakım haklar sunmuştur. Bunun önemli örneklerinden birisi hiç şüphesiz kendi gelir kaynaklarına sahip olmasıdır. Bu yazımızda belediyenin gelir kaynaklarını ana başlıklar altında anlatmaya çalıştık.

Belediyelerin Gelirleri Nelerdir?

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan gelirler bu kanun uyarınca;

 • vergiler,
 • harçlar,
 • harcamalara katılma payları,
 • ücretler,
 • müze giriş ücretlerinden verilen pay ve maden paylarıdır.

a) Vergiler

 • İlan ve Reklam Vergisi.
 • Eğlence Vergisi.
 • Haberleşme Vergisi.
 • Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi.
 • Yangın Sigortası Vergisi.
 • Çevre Temizlik Vergisi.

b) Harçlar

 • İşgal Harcı.
 • Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Harcı.
 • Kaynak Suları Harcı.
 • Tellallık Harcı.
 • Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı.
 • Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı.
 • Bina İnşaat Harcı.
 • Kayıt ve Suret Harcı.
 • Altyapı Kazı İzni Harcı.
 • İmarla İlgili Harçlar. (parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje tasdik harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı, yapı kullanma izni harcı.)
 • İşyeri Açma İzni Harcı.
 • Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı.
 • Sağlık Belgesi Harcı.

c) Harcamalara Katılma Payı

Harcamalara Katılma Payı Nedir? sorusu ile Belediye Gelirleri Nedir başlıklı yazımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Öyleyse harcamalara katılma payı ile devam edelim.

Harcamalara katılma payı, belediyelerin yaptığı bazı hizmetler dolayısıyla hizmetten yararlanan taşınmaz sahiplerinden aldığı belli oranlardaki paydır. Harcamalara katılma payları 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86-94. maddelerinde düzenlenmiş olup, bunlar;

 • Yol Harcamalarına Katılma Payı.
 • Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı.
 • Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payıdır.
Harcamalara Katılma Payı Ne kadar?

Harcamalara katılma paylarını belediyelerimiz, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde söz konusu hizmetler yerine getirildiği zaman gayrimenkul sahiplerinden emlak vergi değerinin %2’sini geçmeyecek şekilde almaktadırlar.
Harcamalara katılma payları, altyapı hizmetleri dolayısıyla yapılan giderlerden özel Devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ile kamulaştırma bedellerinin indirilmesinden sonra kalan miktarın tamamıdır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankası tarafından belirlenen rayiç ve birim fiyatlarına göre hesaplanan tutarları aşamaz.

d) Ücret, Müze Giriş Ücretleri ve Madenlerden Belediyeye Pay

Ücret: 2464 sayılı Kanunun 97. maddesine göre, belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir.
Müze Giriş Ücretleri : 2464 sayılı Kanunun mükerrer 97. maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzel kişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin % 5’i belediye payı olarak ayrılır.
Madenlerden Belediyelere Pay: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösteren maden işletmelerince, 3213 sayılı Maden Kanununun 14. maddesinde yer alan paylara ilaveten yıllık satış tutarının % 0,2’si nispetinde belediye payı ayrılır.

Belediye Gelirleri Nelerdir? başlıklı yazımızı bitirmeden önce son bir hatırlatma olarak şunu belirtmek istiyoruz. Vergi, harç gibi kamu gelirlerinin tanımlarını yapacağımız ayrıca harç ve vergi arasındaki fark nedir sorusunu cevaplandıracağımız Kamu Gelirleri Nelerdir? başlıklı yazımız da kısa bir süre sonra yayında olacaktır. Kamu Gelirleri Nelerdir başlıklı yazımızda çok karıştırılan şerefiye ve harcamalara katılma payı hakkında da bilgi vereceğiz. Tabii ki sizlerin de eklemek istediği bilgi ve yorumlara her zaman açığız.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here