Basit Usulden Kimler Yararlanamaz?

0
104
Basit Usulden Kimler Yararlanamaz?

Gelir vergisinde mükellef olacak vatandaşlarımız için kanun koyucu basit usul-gerçek usül ayrımı getirmiştir. Basit usul gerçek usule göre vatandaşlarımıza biraz daha az yükümlülükler sunmaktadır. Bazı sektörlerde faaliyet göstermek isteyen vatandaşlarımız için vergi sistemimizde bir takım kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu kolaylıkların neler olduğunu ”Basit Usülün Avantajları Nelerdir” başlıklı yazımızla sitemizde anlatmıştık. Bu defa farklı bir konuda Basit Usulden Kimler Yararlanamaz? diyerek vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. O halde sözü daha fazla uzatmadan Basit Usulden Kimler Yararlanamaz? başlıklı yazımıza başlayalım.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51. Maddesi Hükmüne Göre Basit Usulden Yararlanamayacak olanlar kimlerdir?
 • Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları,
 • İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar,
 • Sarraflar ve kıymetli mücevherat alım satımı ile uğraşanlar,
 • Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar,
 • Sigorta prodüktörleri,
 • Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut (aracılık) edenler,
 • Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar,
 • Tavassut (aracılık) işi yapanlar (dayıbaşılar hariç),
 • Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler,
 • Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri, (Yapısı itibarıyla sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç
 • Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfusları, yöreler itibarıyla veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.
Bakanlar Kurulu Kararları Uyarınca Gerçek Usul Kapsamına Alınanlar Kimlerdir?

Gelir Vergisi Kanununun 51. maddesinin 12 numaralı bendinde yer alan yetkiye istinaden yayımlanan ve halen yürürlükte olan Bakanlar Kurulu Kararlarında belirtilen faaliyetleri yapan mükellefler de basit usulden faydalanamazlar.

95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca Gerçek Usul Kapsamına Alınanlar Kimlerdir?

Büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerler ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler hariç),mücavir alan sınırları dahil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde;

a) Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar,
b) Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar,
c) İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar,
d) Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar,
e) Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler,
f) Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler,

01.05.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra yazımızı burada sonlandırıyoruz. Bizler Pratik Vergi olarak vatandaşlarımızın vergi bilincinin artmasını ve vergiye gönüllü katılımını sağlamak için yazılarımıza devam edeceğiz. Sizlerin de yazılarımız hakkında görüş, soru ya da önerileri için bizlerle iletişime geçebileceğini hatırlatırız. Ayrıca bu ve benzeri bilgilere ve vergi konularında yapılan değişiklik ve yeniliklerden haberdar olmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayınız.

Sevgi ve Saygılarımla

İsmail Akın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here