Bağış ve Yardımlar Vergiden Düşülebilir Mi?

0
235
Bağış ve Yardımlar Vergiden Düşülebilir Mi?

Bugünkü yazı konumuz Bağış ve Yardımlar Vergiden Düşülebilir Mi? sorusu üzerine olacaktır. Pratik Vergi olarak farklı konularda yazmaya ve vatandaşlarımıza değişik konularda da bilgilendirmeye devam ediyoruz. Bağış ve yardımlar, mevzuatımızda bir çok kanunda kendine yer bulmuştur.

Peki bağış ve yardımlar hangi kanunlarda yer almıştır? Bağış ve yardımlar kurumlar vergisi kanununda, gelir vergisi kanununda, KDV kanununda ve harçlar kanununda yer bulmuştur. Peki bağış ve yardımlar bu kanunlarda nasıl tanımlanmıştır? Hangi bağış ve yardımlar indirim konusu yapılır? Bağış ve yardımların belgelendirilmesi nasıl yapılır? Ayni yardımlar nasıl değerlenir? Dernek ve vakıflara yapılan bağışlar indirilebilir mi? Bu ve benzeri soruların yanıtlarını Bağış ve Yardımlar Vergiden Düşürülebilir mi? başlıklı yazı dizimizde inceleyeceğiz.

Bağış ve Yardımlar Vergiden Düşülebilir mi? başlıklı yazımızı kanunları ayrı ayrı inceleyerek bir yazı dizisi halinde siz değerli okuyucularımıza sunacağız. Bu yazılarımızda;

 • Gelir vergisi Kanununda,
 • Kurumlar Vergisi Kanununda,
 • KDV Kanunu,
 • Harçlar Kanununda bağış ve yardımları inceleyeceğiz.

O halde sözü fazla uzatmadan Gelir vergisi kanununda bağış ve yardımların yeri diyelim.

Gelir Vergisi Kanununda Bağış ve Yardımların Yeri

Hangi bağış ve yardımlar gelir vergisi kanununa göre indirilebilir? Bu indirimleri şöyle sıralayabiliriz.

 • Genel ve özel bütçeli kamu  idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan  dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık  toplamı beyan edilecek gelirin % 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu)  aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.
 • Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul,  sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak)  kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme  yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin  izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri  Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla  yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her  türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam  ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.
 • Fakirlere yardım amacıyla gıda  bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca  belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı.
 • Genel ve özel bütçeli kamu  idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan  dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel  araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da  Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen  harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların % 100’ü  (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına  kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir).
Son 4 madde için ayrıca dikkatinizi çekerek  gelir vergisi kanunda bağış ve yardımları bitirmiş olalım.
 • Başbakanlıkça veya Bakanlar kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı.
 • İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz mukabili yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı.
 • EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı.
 • 3289 sayılı Gençlik ve  Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992  tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında  Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için  tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si indirim konusu yapılabilir.

Bağış ve Yardımlar Vergiden Düşülebilir Mi? başlıklı yazımızın ilk kısmı olan Gelir vergisi kanununda bağış ve yardımların yeri burada son bulmaktadır. Bağış ve yardımlar konusunu bir sonraki yazımızda Kurumlar Vergisi çerçevesinde inceleyeğiz. Bağış ve Yardımlar Vergiden Düşülebilir Mi? başlıklı yazımızla ilgili soru ve görüşlerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here