Avrupa Futbol Turnuvalarında KDV

0
198
Avrupa Futbol Turnuvalarında KDV İadesi

Avrupa Futbol Turnuvalarında KDV başlıklı yazımıza başlamadan önce konuyla ilgili bir önceki yazımızı hatırlatmak istiyoruz. Sitemizde daha önce” Avrupa Futbol Şampiyonaları Finalleri KDV Mükelleflerini Nasıl İlgilendiriyor?” başlıklı yazımızla ülkemizde oynanacak futbol müsabaka finallerinden bahsetmiştik. Bu maçlar 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve Avrupa’nın kulüp bazında en büyük organizasyonu olan 2020 UEFA müsabakası finalleridir. Bu organizasyonda yer alacak tüzel kişilere yapılacak mal ve hizmetlerin KDV’den istisna edileceğini belirtmiştik. İlgili yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 25 No’lu

Avrupa Futbol Turnuvalarında KDV konusunu yakından takip eden mükellefler için bir takım gelişmeler oldu. Hazine ve maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tebliğ Taslağı iade usul ve şekillerini belirledi.Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 25 No’lu tebliğ taslağını bu yazımızda inceleyeceğiz.

Tebliğ’de yer alan bilgileri aşama aşama, basit ve anlaşılır bir biçimde anlatmaya çalışacağız. Sitemizin misyonu olan “vergi dairesi işlemlerinde vatandaşlarımıza kolaylıklar sunma” nın gereği olarak her zaman olduğu gibi bu konuda da vatandaşlarımıza yol göstermeye çalışacağız.

Avrupa Futbol Turnuvalarında KDV başlıklı yazımıza geçmeden önce Avrupa Futbol Şampiyonaları Finalleri KDV Mükelleflerini Nasıl İlgilendiriyor? başlıklı yazımızdan bir kaç hatırlatma yapalım.

7162 sayılı Kanunun 6.maddesi ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 40.maddede;

  • 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifalarının KDV’den istisna olduğu,
  • Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergilerin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirileceği, indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin 3065 sayılı Kanunun 32. maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edileceği,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığının istisna ve iadenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

İstisnanın Uygulanması

Avrupa Futbol Turnuvalarında KDV İadesi başlıklı yazımıza istisnaların uygulanması ile devam edelim. Söz konusu düzenleme tam istisna mahiyetindedir. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, istisna kapsamında mal ve hizmet almak isteyen UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara 3065 sayılı Kanunun geçici 40.maddesi kapsamında olduklarına yönelik bir yazı verilir. Bu yazı satıcılara ibraz edilerek istisna uygulanması sağlanır. Satıcı firma bu yazıyı 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre saklar. Yani tekrarlayacak olursak UEFA müsabakalarında KDV istisnası için Türkiye Futbol Federasyonundan yazı alınması gerekmektedir.

İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi durumu

İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde, yazı ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek suretiyle istisnanın uygulanması sağlanır. UEFA, katılımcı futbol kulüpleri, organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde ise KDV hesaplanmaz. İstisna uygulanan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından indirim konusu yapılabilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade edilir.

Müteselsil Sorumluluk Halleri

UEFA, katılımcı futbol kulüpleri, organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların mal ve hizmet alımlarında istisna kapsamında işlem yapılabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonundan alınan yazının satıcıya ibraz edilmesi şarttır. Satıcıların bu yazı olmadan istisna uygulamaları halinde, istisna uygulaması nedeniyle ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden alıcılar ile birlikte satıcılar da müteselsilen sorumludur. İşlemin istisna için belirlenen şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranır. İstisna belgesinin istisna kapsamında olmayanlara verilmesi halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlardan alıcı ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu da sorumludur.

İstisnanın Beyanı

İstisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV beyannamesinde yer alan “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının, “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda, 336 kod numaralı “UEFA Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu işlem bedeli, “Yüklenilen KDV” sütununa bu işlemle ilgili alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, “Yüklenilen KDV” sütununa ilişkin alana “0” yazar.

İade için Gerekli Bilgi ve Belgeler

  • Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
  • Standart iade talep dilekçesi
  • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
  • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
  • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
  • Satış faturaları listesi
  • Türkiye Futbol Federasyonundan alınan yazı örneği.

Mahsuben İade

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Bunun için yapılması gerekenler listeleri sisteme yükleyip onayladıktan sonra 2A dilekçesi oluşturarak yine sistemden talepte bulunmak yeterlidir. Vergi dairesi mahsup talebinizi gördüğünde resen işlemleri başlatacaktır.

Nakden İade

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. Limitin üstü yani YMM raporuyla alınacak nakden iade talebi için Hazine ve Maliye Bakanlığımız geçtiğimiz günlerde bir düzenleme yaparak nakit iade süresini kısaltmıştır. Bu konuya dair tüm bilgileri ayrıntılarıyla KDV İadesi Alan Mükelleflere Müjde başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

Avrupa Futbol Turnuvalarında KDV başlıklı yazımızı burada sonlandırırken pratik vergi ailesi olarak yaşadığınız tüm problemlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışmaktayız. Yaşadığınız problemleri ve takıldığınız konuları bizimle paylaşmak için soru sorabilir veya herhangi bir konuda tavsiyede bulunabilirsiniz. Ayrıca bizlere twitter adresimizden, facebook adresimizden ve youtube adresimizden ulaşabilirsiniz.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here